Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

14/01/2020 08:59 GMT+7

Sáng nay (13/01/2020), tại Hội trường A.116, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tổng quan tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng tư vấn; Các Phó Hiệu trưởng; quý thầy cô là lãnh đạo các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường, các giáo sư, phó giáo sư, cùng toàn thể viên chức UEH.

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh Văn phòng trường, Thư ký Hội đồng trường phổ biến Quy chế Tổ chức và hoạt động của UEH

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng báo cáo triển khai các hoạt động của UEH thực hiện Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Hình ảnh trao đổi và góp ý các nội dung của đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đại biểu được nghe và trao đổi các nội dung về các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung chính căn bản về 4 nhóm vấn đề sau:

  • Hệ thống cơ sở Giáo dục đại học: Chuyển trường đại học thành đại học; Thành lập trường trong cơ sở giáo dục đại học; Liên kết các trường đại học thành đại học; và Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;
  • Hội đồng trường và hiệu trưởng các cơ sở Giáo dục đại học: Vị trí, vai trò; trách nhiệm và quyền hạn; Cơ cấu, thành phần; Chủ tịch Hội đồng trường có thể là thành viên ngoài trường; Nguyên tắc làm việc và phiên họp thường kỳ;
  • Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, hệ thống văn bằng, chứng chỉ Giáo dục đại học và một số vấn đề khác… được Luật quy định hướng dẫn; và
  • Tổ chức thực hiện.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng và TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo các nhiệm vụ cần triển khai theo quy định của Nghị định Số 99/2019/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các đại biểu đã cùng thảo luận các nội dung cần thống nhất triển khai thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tin, ảnh: Văn phòng trường, Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng.