Những bước tiến khả quan của Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

18/09/2018 14:08 GMT+7

UEH là trường đại học Việt Nam đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo quốc tế cho toàn bộ chương trình đào tạo chuẩn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình này đã trở nên tất yếu. Hội nhập quốc tế trong trường đại học trước hết là hội nhập về đào tạo, nói khác đi cần quốc tế hóa chương trình đào tạo, sinh viên và giảng viên, việc đầu tiên cần làm là thay đổi nguyên tắc thiết kế chương trình: dạy những gì các trường quốc tế, các trường hàng đầu đang dạy và dạy theo cách, theo phương pháp các trường tiên tiến đang dạy. Đó là triết lý của Đề án “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH”.

 

Triết lý đào tạo: Dạy những nội dung theo phương pháp của các trường quốc tế, các trường hàng đầu thế giới

UEH là trường đại học Việt Nam đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo quốc tế cho toàn bộ chương trình đào tạo chuẩn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình này đã trở nên tất yếu. Hội nhập quốc tế trong trường đại học trước hết là hội nhập về đào tạo, nói khác đi cần quốc tế hóa chương trình đào tạo, sinh viên và giảng viên, việc đầu tiên cần làm là thay đổi nguyên tắc thiết kế chương trình: dạy những gì các trường quốc tế, các trường hàng đầu đang dạy và dạy theo cách, theo phương pháp các trường tiên tiến đang dạy. Đó là triết lý của Đề án “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH”.

Giảng viên UEH dạy những nội dung theo phương pháp của các trường quốc tế, các trường hàng đầu thế giới

Triển khai chương trình tiên tiến quốc tế giúp sinh viên tốt nghiệp từ UEH được thừa nhận trên thị trường lao động quốc tế và được liên thông tại các trường đại học nước ngoài (outbound). Các sinh viên đang học có nhiều cơ hội tham gia các chương trình 2+2 bậc cử nhân, 1+1 bậc thạc sĩ và 1+3 bậc tiến sĩ với các trường hàng đầu thế giới. Chuẩn hóa, quốc tế hóa các chương trình đào tạo sẽ giúp các khoa, viện có cơ hội liên kết, hợp tác đào tạo với các trường nước ngoài. Mặt khác, số lượng sinh viên nước ngoài đến Trường theo học lấy tín chỉ hoặc lấy bằng UEH sẽ nhiều hơn (inbound).

Quốc tế hóa chương trình và sách giáo khoa

Trên cơ sở triết lý trên, từ năm 2015, UEH giảng dạy theo bộ Chương trình tiên tiến quốc tế hệ Đại học chính quy, gồm 34 chương trình (11 ngành, 31 chuyên ngành) trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Ban hành Bộ Chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học, hệ chính quy, gồm 7 chương trình (6 ngành, 5 chuyên ngành) và chuẩn đầu ra của chương trình.

Sinh viên thích thú khi được học giáo trình từ các trường Đại học tiến tiến quốc tế

Ở bậc cao học, các chương trình được thiết kế mới có tham khảo chương trình nhóm 100 trường hàng đầu thế giới, bao gồm 20 chương trình theo hướng nghiên cứu và 17 chương trình theo hướng ứng dụng.

Giáo trình này sẽ được dịch có bản quyền sang tiếng Việt cho năm 1 và 2 của bậc đại học, trong khi năm thứ 3 và 4 bậc đại học và toàn bộ bậc cao học sẽ sử dụng trực tiếp giáo trình tiếng Anh của các nước như Hoa Kỳ, Anh quốc, Châu Âu, Úc,… UEH đã dành nhiều tâm sức để đưa được nguồn tri thức tiên tiến của thế giới về Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Đối với bậc tiến sĩ, các chương trình chuyển hẳn sang hướng nghiên cứu hàn lâm để có thể hội nhập với các nước trong khu vực theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT. Nghiên cứu sinh sẽ phải thực hiện luận án theo chuẩn quốc tế, công bố ít nhất 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học có bình duyệt hoặc trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI hay Scopus. Đặc biệt, nhà trường còn khuyến khích học viên viết và bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Anh với hội đồng có sự tham gia của các giáo sư nước ngoài. Một số nghiên cứu sinh của chương trình đã bảo vệ luận văn bằng Tiếng Anh và được đích thân Thầy Hiệu trưởng chúc mừng và khen tặng. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh còn tích cực tham gia các hội thảo quốc tế, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới thuộc danh mục ISI, Scopus…

Giáo trình, sách của các bậc học hoàn toàn nhập khẩu từ các nước phát triển với tổng số tiền đầu tư mua sắm trên 6 tỷ đồng bằng ngân sách của trường; đã đầu tư trên 6 tỷ cho bộ cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu (năm 2018 chi hơn 1,6 tỷ mua quyền truy cập); đồng thời phát triển bổ sung các tình huống, bài tập, sách tham khảo... do giảng viên của trường biên soạn.

Tính đến tháng 8/2018, thư viện trường đã bổ sung 2,106 đầu sách dành cho chương trình tiên tiến phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên; trong đó có khoảng 50% sách điện tử (eBooks) và 50% sách in.

Nâng cao năng lực đội ngũ UEH

Để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về đào tạo, giảng dạy chương trình tiên tiến quôc tế, đã có trên 2.000 lượt viên chức được cử tham gia nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước (từ năm 2013 đến nay). Hằng năm, Trường đón nhận gần 80 giảng viên quốc tế tham giảng dạy, trao đổi học thuật, tư vấn nghiên cứu… Hiện nay, UEH không ngừng hoàn thiện các cơ chế và chính sách nhằm thúc đẩy đội ngũ UEH học tập tri thức thế giới, đồng thời thu hút các nhà khoa học uy tín từ nhiều nước hợp tác và đồng hành cùng UEH trên con đường quốc tế hóa.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Chương trình đào tạo của Trường hệ tiếng Việt đã đươc công nhận bởi 7 đối tác uy tín quốc tế thông qua liên thông 2+2, công nhận tín chỉ. Trường đã phát triển 17 chương trình liên kết hợp tác đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. Trung bình mỗi năm, các chương trình liên kết quốc tế tuyển sinh đạt trên 500 học viên.

Học tập chương trình tiên tiến quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi giảng viên, làm tăng đột biến lượng sinh viên đi học tập nước ngoài và sinh viên quốc tế đến UEH. Từ năm 2015 đến nay, Trường đã cử gần 400 sinh viên đi học tập, thực tập tại các trường đối tác và đón nhận gần 1.500 sinh viên quốc tế đến học tập.

Sinh viên UEH thực tập tại Hà Lan

Với việc thực hiện chương trình tiên tiến, giáo trình nước ngoài đã làm cho chất lượng đào tạo của trường được khẳng định và góp phần thực hiện quốc tế hóa trong đào tạo, giúp từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của UEH ngang tầm khu vực Đông Nam Á và Châu Á trong tương lai gần.

 

 

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Viện Đào tạo Sau Đại học, Thư viện.