Phát triển nguồn học liệu số tại UEH - Điểm sáng học thuật của năm 2021-2022

28 tháng 01 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức đưa vào sử dụng hai cơ sở dữ liệu học thuật trong khuôn khổ dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (Chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý - Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối)”, thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ.

Từ hôm nay đến ngày 05/02/2021, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên UEH có thể gửi phản hồi về trải nghiệm sử dụng các cơ sở dữ liệu học thuật này tại đây

Đến nay, 45 trường Đại học/Học viện tại Việt Nam đã tham gia Dự án SAHEP; trong đó có 06 trường thành viên chính: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH); Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Thương mại; Học viện Tài chính, với đầu mối là trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Dự án hướng đến xây dựng một thư viện điện tử dùng chung chia sẻ các cơ sở dữ liệu ngoại sinh và cơ sở dữ liệu nội sinh giữa các trường thành viên nhằm mục đích: (1) nâng cao số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học; (2) thúc đẩy sự hợp tác trong các hoạt động học thuật; và (3) tăng cường khai thác hiệu quả các nguồn học liệu điện tử của người học, người dạy và người làm nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Sage Journals (Nhà xuất bản SAGE Publications Limited) và Emerald Insight (Nhà xuất bản Emerald Publishing Limited) là hai cơ sở dữ liệu đầu tiên được chọn trong khuôn khổ triển khai dự án SAHEP. Các trường thành viên được cấp quyền truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022; và truy cập trực tuyến trong 2 năm (từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022) với bộ sưu tập tạp chí điện tử của Sage Journals xuất bản từ năm 1999 và từ năm 1994 đối với Emerald Insight.

UEHers có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản Sage Journals và Emerald Insight

Trong giai đoạn dùng thử và lấy ý kiến người dùng từ đến 05/02/2021, UEHers chỉ có thể truy cập trực tuyến tại trường (on campus) tại tất cả các cơ sở của UEH (bao gồm tại cơ sở Nguyễn Văn Linh và Phân hiệu Vĩnh Long).

Nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng khi dùng thử Sage Journals và Emerald Insight, Ban Quản lý dự án SAHEP và Thư viện UEH mong nhận được phản hồi của người dùng về (1) khả năng truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu, (2) đánh giá công cụ tìm kiếm và các tính năng.

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu: Xem tại ĐÂY

Phản hồi trải nghiệm sử dụng cơ sở dữ liệu: Thực hiện khảo sát tại ĐÂY

Tin, ảnh: Thư viện, Phòng Marketing - Truyền thông..

 

Chia sẻ