Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

04/02/2019 15:56 GMT+7

Thân ái gửi công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, cựu sinh viên, học viên và sinh viên

 

 

 

Không khí Tết rộn ràng tại Cơ sở A Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

 

Nguồn: Phòng Công tác chính trị, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.