UEH bổ nhiệm 51 Giám đốc chương trình đào tạo

11 tháng 06 năm 2020

Sáng ngày 10/6/2020, tại Cơ sở B, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minn đã tổ chức “Lễ bổ nhiệm chức danh giám đốc chương trình và triển khai nội dung tổng rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH 2020”.

Tham dự sự kiện, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng cùng sự có mặt của lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, lãnh đạo các đơn vị Phòng/Ban quản lý đào tạo và các Quý Thầy/Cô được bổ nhiệm.

Ngày 27/4/2020 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ban hành Quy định số 912/QyĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT quy định về chức danh Giám đốc chương trình đào tạo. Đây là một bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường thông qua việc xây dựng đội ngũ viên chức chuyên trách cho tất cả chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành.

Giám đốc chương trình đào tạo được quy định là viên chức giảng dạy, hoặc nhà khoa học nước ngoài theo chính sách thu hút nguồn lực học thuật hiện hành của UEH, trực tiếp quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả chương trình đào tạo. Danh sách 51 Giám đốc chương trình đào tạo được bổ nhiệm. 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng việc xây dựng đội ngũ Giám đốc chương trình sẽ làm cho công tác quản trị đại học, phát triển và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ngày càng được chuẩn mực hóa theo xu thế phát triển của hệ thống giáo dục đại học quốc tế, và góp phần giúp Trường thực hiện thành công chiến lược quốc tế hóa hoạt động đào tạo và giảng dạy.

Tiếp nối lễ bổ nhiệm chức danh giám đốc chương trình, lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình đã triển khai nội dung kế hoạch thực hiện tổng rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH 2020. Đại biểu tham dự tiến hành thảo luận về thực hiện tổng rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH 2020.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc buổi lễ

TS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng Nhân sự công bố Danh sách các Giám đốc chương trình đào tạo và điều hành nghi thức trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc chương trình đào tạo

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc chương trình đào tạo

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc chương trình đào tạo

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc chương trình đào tạo

 

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn trao quyết định bổ nhiệm cho các Giám đốc chương trình đào tạo

TS. Nguyễn Thị Hồng Thu - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing đại diện cho các Giám đốc chương trình đào tạo vừa được trao quyết định bổ nhiệm phát biểu cảm nghĩ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu thảo luận về thực hiện tổng rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH 2020

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.