Công bố và trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của Phân hiệu Vĩnh Long

11 tháng 05 năm 2020

Chiều ngày 24/4/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của Phân hiệu Vĩnh Long.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH, TS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng Nhân sự UEH kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu, ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu, ThS. Nguyễn Đức Vinh - Phó Giám đốc Phân Hiệu cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc UEH và Phân hiệu Vĩnh Long.

Tại Hội nghị, TS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng Nhân sự UEH kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long công bố quyết định tiếp nhận viên chức, người lao động; quyết định thành lập các đơn vị thuộc Phân hiệu (gồm 08 đơn vị: Văn phòng Phân hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo - Sinh viên - Khoa học - Học liệu, Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Kế toán, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Quản trị, Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Cơ bản), quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý các đơn vị thuộc Phân hiệu và quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm và nhấn mạnh định hướng phát triển Phân hiệu Vĩnh Long trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời yêu cầu viên chức của Phân hiệu nói chung và viên chức quản lý nói riêng phải nỗ lực cao trong công tác, đầu tư cho việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt là nâng cao năng lực tiếng Anh và năng lực nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân hiệu Vĩnh Long.

ThS. Trương Thị Nhi - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo - Sinh viên - Khoa học - Học liệu đại diện cho viên chức được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Một số hình ảnh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu:

ThS. Hồ Thiện Quyền nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Phân hiệu

ThS. Trần Thị Lan Thảo (đứng giữa) và bà Nguyễn Thị Minh nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Phân hiệu

ThS. Trương Thị Nhi nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý Đào tạo - Sinh viên - Khoa học - Học liệu

ThS. Dương Nguyễn Thanh Phương (bìa trái), ông Nguyễn Văn Rớt (bìa phải) và ông Nguyễn Thái Bình nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Sinh viên -Khoa học - Học liệu

Ông Nguyễn Nhựt Thọ nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

TS. Lê Hoàng Phúc nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Kế toán kiêm Trưởng bộ môn Kế toán tài chính

TS. Lâm Thị Trúc Linh nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Kế toán kiêm Trưởng bộ môn Kế toán quản trị

ThS. Phạm Ngọc Phong nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Tài chính - Ngân hàng

ThS. Nguyễn Đình Thi nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Quản trị kiêm Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Marketing và Du lịch

ThS. Trương Thị Hoàng Oanh nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kiêm Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Quản trị

ThS. Lê Thành Trung nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Lý Kiều Chinh nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Cơ bản kiêm Trưởng bộ môn Toán - Thống kê

ThS. Trần Văn Viễn nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Cơ bản kiêm Trưởng bộ môn Lý luận chính trị - Luật

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào (bìa trái) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin và ThS. Lê Hoàng Son (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Đại Sơn (bìa phải) nhận Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh và bà Trần Thị Tiếp (bìa trái) nhận Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Cơ bản

Tin, ảnh: Phân hiệu Vĩnh Long

 

Chia sẻ