UEH phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

19 tháng 06 năm 2020

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu chủ trương, đường lối, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, vào sáng ngày 19/06/2020, tại cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10).

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật; GS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân. Về phía Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng. Ngoài ra, hội thảo còn tập hợp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạt động thực tiễn trong cả nước để trao đổi thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu về quan điểm, chủ trương, đường lối, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế, với hy vọng tạo một kênh trao đổi học thuật gợi ý các ý tưởng mới, các tiếp cận mới, các mô hình mới về phương diện phát triển kinh tế.

Các bài tham luận xoay quanh chủ đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo; đổi mới kinh tế gắn với hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển các loại thị trường gắn với xu hướng phát triển kinh tế số, phát triển các thành phần kinh tế trên cơ sở mở rộng quyền tự do kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, hội thảo còn có những tham luận với cách tiếp cận mới, hướng tới phát triển bền vững cho Việt Nam như tăng trưởng theo cơ chế đền bù sinh thái cấp vùng và tiếp cận liên kết vùng chủ động - đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu đề dẫn

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH phát biểu khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Khoa Lý luận chính trị UEH trình bày đề tài Bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhìn từ góc độ bảo đảm quyền tự do kinh doanh

TS. Phạm Thị Châu Hồng và ThS. Lê Thị Ái Nhân trình bày Góp ý về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân trình bày đề tài Bàn về mục tiêu phát triển đất nước trong dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH trình bày đề tài Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan -Giảng viên Khoa Kinh tế UEH trình bày đề tài Tiếp cận phát triển bền vững mới: Quản lý tài nguyên theo cơ chế đền bù sinh thái cấp vùng

PGS.TS. Trần Tiến Khai  trình bày đề tài Tiếp cận tăng trưởng theo hướng liên kết vùng chủ động: nghiên cứu tình huống sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

`

Đại biểu trao đổi tại hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tổng kết

Báo Sài gòn giải phóngCác nhà khoa học bàn về nghiên cứu chủ trương, đường lối, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.