Hướng nghiệp bền vững 5.0 – Empowering Tomorrow: Chọn ngành học tại đại học thế nào khi thị trường bất định?

29 tháng 03 năm 2024

Trong số thứ hai của tọa đàm Empowering Tomorrow phát sóng ngày 30/3, chuyên gia sẽ gợi ý cách chọn ngành học tại đại học dựa trên sự hiểu bản thân, thị trường và chương trình đào tạo.