Hướng nghiệp bền vững 5.0 – Empowering Tomorrow: "Chọn nghề cần dựa trên giá trị hạnh phúc"

31 tháng 03 năm 2024

Giá trị hạnh phúc công việc mang lại là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngành, nghề trước ngưỡng cửa đại học, theo chuyên gia chia sẻ tại hai tọa đàm hướng nghiệp Empowering Tomorrow.