TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022: Bảo hiểm – Tài chính: “Cặp bài trùng” tăng cơ hội thành công trong lĩnh vực tài chính

01 tháng 08 năm 2022

Mặc dù thị trường bảo hiểm liên tục tăng trưởng trong nhiều năm, nhu cầu tuyển dụng ngành Bảo hiểm hiện nay đòi hỏi người làm trong ngành bảo hiểm không chỉ có kiến thức về Bảo hiểm mà còn biết về Đầu tư tài chính và Tài chính doanh nghiệp.