TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: UEH công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung Khóa 49 – Đại học chính Quy tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV)

10 tháng 10 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố kết quả trúng tuyển Khóa 49 – Đại học chính quy, năm 2023 đợt xét tuyển bổ sung của các phương thức