TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: UEH xét tuyển bổ sung (Đợt 1) Đại học Chính quy – năm 2023 Tại Phân hiệu Vĩnh Long – Mã xét tuyển: KSV

19 tháng 09 năm 2023

Phân hiệu Vĩnh Long - Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (UEH-PHVL) thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy năm 2023 đợt 1 (mã trường KSV). Với điểm chuẩn giữ ổn định so với năm 2022 thì việc đăng ký xét tuyển vào UEH - Phân hiệu Vĩnh Long là một quyết định hiệu quả cho thí sinh khắp cả nước để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào UEH.