TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: 11 lĩnh vực đào tạo đa ngành của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và những cơ hội dành cho người học thế hệ mới

04 tháng 04 năm 2024

Trên nền tảng đào tạo uy tín các lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý, hiện nay Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, theo chiều rộng và chiều sâu trên 11 lĩnh vực khác nhau, trong đó, tập trung Công nghệ, Máy tính, Kỹ thuật ứng dụng. Vậy định hướng này sẽ đem lại cơ hội gì cho người học?