UEHer Khóa 49 – ĐHCQ mùa nhập học: “Thỏa sức sáng tạo – Chủ động tương lai – Toàn diện giá trị” với 9 phiên bản tại UEH

05 tháng 09 năm 2023

Hiểu những cơ hội nào sẽ đến với bạn, những phiên bản tốt hơn nào mà bạn có thể tìm thấy tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH? “Khởi đầu bằng đích đến”, hãy dấn thân và tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình tại UEH ngay từ khi bắt đầu. Bạn sẽ chọn là ai, trong số những lựa chọn mà UEH đem đến cho bạn?