Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 67

21 tháng 09 năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 67.

Ngày 21/9/2023, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (PHVL) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (IFT) tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 67).

Về phía Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, tham dự lễ có PGS.TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc; TS. Bùi Minh Chuyên – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và khoa học, ThS. Nguyễn Văn Tình – Chuyên viên Trung tâm Miền Nam. Về phía Phân hiệu Vĩnh Long, có ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu – Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu cùng Quý Thầy Cô là Lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc PHVL và đặc biệt là sự hiện diện 66 học viên là công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính chào mừng các học viên tham gia lớp học. Ông khẳng định Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính và Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí minh tại tỉnh Vĩnh Long luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên, tuy nhiên về việc học trực tuyến ông yêu cầu các học viên tham gia nghiêm túc và đầy đủ, thường xuyên tranh luận và phản biện các nội dung mà giảng viên nêu ra,… Để cuối cùng đạt mục tiêu của khóa học là trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của chuyên viên và tương đương. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc thường trực PHVL ghi nhận nỗ lực của học viên trong việc sắp xếp thời gian tham gia khóa học, đáp ứng và hoàn thiện các tiêu chuẩn của từng vị trí chức danh đang đảm nhiệm, nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu công việc theo từng vị trí. Với kinh nghiệm đào tạo cũng như chất lượng dịch vụ của PHVL, ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu hy vọng sự phối hợp đào tạo giữa Phân hiệu trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long và Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính sẽ quản lý và hỗ trợ học viên hoàn thành tốt khóa học.

 

PGS.TS Nhữ Trọng Bách, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính phát biểu khai giảng khóa học