Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Phân hiệu Vĩnh Long

11 tháng 04 năm 2023

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 67), Chuyên viên chính và tương đương (Khóa 21), Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (Khóa 5) đợt 2,3 năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) triển khai tổ chức các khóa “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 67), Chuyên viên chính và tương đương (Khóa 21) và Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (Khóa 5) đợt 2,3 năm 2023”, với các nội dung sau:

 

1.   Tiêu chuẩn và điều kiện tham dự:

-  Cán bộ, CCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội.

-  Đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương: học viên nộp kèm chứng chỉ hoàn thành lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

-  Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương : Cán bộ CCVC đang giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

 

2.   Chương trình, tài liệu và giảng viên:

-  Nội dung chương trình, tài liệu: Thực hiện thống nhất toàn quốc của Bộ Nội vụ (Theo Quyết định 420/QĐ-BNV, Quyết định 421/QĐ-BNV và Quyết định 423/QĐ-BNV);

-  Giảng viên: là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và giảng viên thỉnh giảng của các Trường, Học viện tại Tp.HCM và Hà Nội.

 

3.   Hình thức học và dự kiến khai giảng :

Khóa Đợt 2

Địa điểm

Hình thức học

Ngày khai giảng

Hạn đăng ký

1. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

TP Vĩnh Long

 

Trực tuyến

8h00 ngày 21/5/2023

 

16/5/2023

2. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương

TP Vĩnh Long

 

Trực tuyến

8h00 ngày 21/5/2023

 

16/5/2023

3. Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

TP Vĩnh Long

 

Trực tuyến

8h00 ngày 21/5/2023

 

16/5/2023

Khóa Đợt 3

 

 

 

 

1. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

TP. Hồ Chí Minh

 

Trực tuyến

8h00 ngày 24/6/2023

 

20/6/2023

2. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương

TP. Hồ Chí Minh

 

Trực tuyến

8h00 ngày 24/6/2023

 

20/6/2023

3. Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

TP. Hồ Chí Minh

 

Trực tuyến

8h00 ngày 24/6/2023

 

20/6/2023

 

-  Thời gian học : Học ngoài giờ hành chính (tối thứ 3,4,5 và ngày thứ 7)

-  Ứng dụng phần mềm Microsoft Teams học trực tuyến

 

4.   Kinh phí học tập:

-  Lớp Chuyên viên                  : 3.200.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

-  Lớp Chuyên viên chính       : 3.500.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

-  Lớp Lãnh đạo cấp phòng     : 4.000.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

5. Chứng chỉ: do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) cấp chứng chỉ theo quy định. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và tất cả các ngành.

6. Đăng ký online

Chia sẻ