Báo cáo đề án “Tăng cường danh tiếng học thuật của UEH giai đoạn 2020 - 2025”

03 tháng 02 năm 2021

Xếp hạng đại học thế giới là xu thế chung của giáo dục đại học trong thời đại toàn cầu hóa. Thêm vào đó, việc nâng cao thứ bậc xếp hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế là nền tảng và giúp nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đề án “Tăng cường danh tiếng học thuật của UEH giai đoạn 2020 - 2025” được thực hiện nhằm nâng cao danh tiếng học thuật, vị trí của UEH trên các bảng xếp hạng và vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường đại học ở phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Việc thực hiện đề án nằm trong chiến lược 05 năm 2020-2025 của UEH. Sáng ngày 02/02/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức báo cáo nội dung Đề án "Tăng cường danh tiếng học thuật của UEH giai đoạn 2020-2025" theo hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu: Cơ sở TP.HCM và Cơ sở TP. Vĩnh Long.

Chương trình có sự tham gia của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; tổ đề án; đại diện lãnh đạo các khoa/viện đào tạo UEH; Ban Giám đốc, Văn phòng, đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo của Phân hiệu Vĩnh Long.

Toàn cảnh báo cáo Đề án "Tăng cường danh tiếng học thuật của UEH giai đoạn 2020-2025"

Tại buổi báo cáo, thành viên tổ để án đã trình bày các nội dung gồm: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông học thuật và nhận diện danh tiếng học thuật cho UEH; đầu tư nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học và công bố bài báo quốc tế; chính sách quốc tế hóa trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu; gia tăng danh tiếng học thuật của giảng viên; xây dựng và phát triển UEH Digital Repository (hồ sơ khoa học nhà nghiên cứu của UEH) để quản lý và chia sẻ các sản phẩm khoa học của trường.

 Tổ đề án trình bày báo cáo

Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường nhận xét: Đề án về cơ bản đã hoàn thành; nội dung chi tiết, phong phú và thời gian triển khai tương đối đầy đủ. Bên cạnh đó, Thầy cũng đề nghị nhóm tiếp thu ý kiến của đại biểu đóng góp và bổ sung thêm một số nội dung quan trọng để đề án hoàn chỉnh hơn.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tổng kết

Mong rằng Đề án sẽ sớm được hoàn thiện và triển khai theo khung thời gian đề ra, đạt kết quả như mong đợi, giúp danh tiếng học thuật của UEH ngày càng được nâng cao trên các bảng xếp hạng châu Á và thế giới.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Tổ đề án.