Họp Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016, phiên họp lần 1 năm 2016

21 tháng 01 năm 2016

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng của UEH.

Chiều ngày 15/01/2016, tại Phòng họp A.205, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức phiên họp lần 1 - Năm 2016.

Tham dự phiên họp có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng trường; cùng đông đủ các thành viên Hội đồng trường.

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường UEH;

2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của UEH;

3. Thông qua Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định chủ trương và tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của UEH;

4. Báo cáo của Hiệu trưởng kết quả hoạt động 2015 và phương hướng 2016 của UEH;

5. Báo cáo của Hiệu trưởng về chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016;

6. Báo cáo của Hiệu trưởng về kế hoạch bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016 - 2021;

7. Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển UEH giai đoạn 2016 - 2020.

Các thành viên Hội đồng trường cùng thảo luận những nội dung của phiên họp

Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Tin, ảnh: Phòng Công tác chính trị

Chia sẻ