Họp Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021 định kỳ lần 6

25 tháng 12 năm 2018

Chiều ngày 21/12/2018, tại Phòng A.205, Cơ sở A, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần 6.

Chiều ngày 21/12/2018, tại Phòng A.205, Cơ sở A, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần 6.

Tham gia cuộc họp, có sự hiện diện của TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp, nhiều nội dung quan trọng đã được trình bày, cụ thể là: báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Trường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo cáo tình hình tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 và thông tin một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng trường đã cho ý kiến quyết nghị về việc mở các ngành đào tạo mới; danh mục các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa tại UEH năm 2019 và nhất trí về nguyên tắc chủ trương mời gọi tài trợ phát triển cơ sở vật chất của Trường.

Cuộc họp khép lại lúc 17h, sau hai giờ làm việc tập trung, nghiêm túc với nhiếu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng trường Cuộc họp đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển của UEH trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về cuộc họp Hội đồng trường thường kỳ lần 6:

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Văn phòng trường.

Chia sẻ