JABES của UEH là Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên Việt Nam chính thức được công nhận vào ESCI thuộc Hệ thống Web of Science

10 tháng 06 năm 2021

Ngày 9/6/2021, JABES-E chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index-ESCI). Vinh dự hơn, JABES là Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam được gia nhập vào ESCI thuộc Hệ thống Web of Science. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình giúp JABES của UEH đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh (JABES-E) phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Quốc tế Emerald; và Phiên tiếng Việt (JABES-V) xuất bản 12 số/năm. JABES-V được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao nhất trong các Tạp chí xuất bản tại Việt Nam. Những bài viết nghiên cứu gửi đến JABES đều được phản biện kín nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học.

JABES-E là Tạp chí thuộc khối ngành kinh tế đầu tiên Việt Nam đã chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và sẵn sàng chào đón cộng đồng học giả của toàn cầu. Tính đến nay, JABES-E đã xuất bản được 9 số với 58 bài nghiên cứu từ 132 tác giả đến từ 25 quốc gia khắp thế giới, trong đó ,số tác giả người nước ngoài chiếm đến 70%. Hiện nay, JABES-E đã được chỉ mục trong DOAJ, Google Scholar và ASEAN Citation Index (ACI), Cabell's Directories, và Proquest.

Ngày 9/6/2021, JABES-E chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index-ESCI), ESCI là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc công ty Clarivate Analytics. Tạp chí được đưa vào danh sách ESCI là bước đầu tiên cần thiết để có thể đăng ký tạp chí vào các danh sách lõi của Web of Science, gia tăng sự hiện diện của các tạp chí đang trong quá trình xét chọn để được xếp chỉ mục vào các danh mục tạp chí có uy tín cao như SCI, SSCI và A&HCI. Theo đó, các bài nghiên cứu được xuất bản sau ngày 1/1/2019 sẽ được vào chỉ mục của ESCI thuộc Hệ thống Web of Science.

Vinh dự hơn, JABES là Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam được gia nhập vào ESCI thuộc Hệ thống Web of Science. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong tiến trình giúp JABES của UEH đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus.

JABES được chính thức công nhận nằm trong ESCI là một quá trình nỗ lực bền bỉ, đầy khát vọng quốc tế hóa của các thế hệ lãnh đạo Tạp chí và lãnh đạo UEH cùng đội ngũ sư phạm thuộc UEH; của mạng lưới học giả trong nước và quốc tế cùng các cộng sự thuộc Tòa soạn JABES. Đồng thời, kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả từ Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các Dự án nâng cấp JABES từ năm 2013 đến nay với hai giai đoạn tài trợ kinh phí.

Từ năm 2020 đến nay, nhằm tăng cường danh tiếng học thuật và sự nhận diện với cộng đồng học thuật quốc tế, JABES đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự bất ổn toàn cầu” (Economics and Business: Agendas for the Uncertain World) với chuỗi các tọa đàm (JABES Seminar Talks – JST) nhằm định hướng các chủ đề nghiên cứu thích hợp và hữu ích trong bối cảnh bình thường mới hậu COVID-19. Chuỗi tọa đàm JST được trình bày bởi các học giả nổi tiếng là Tổng biên tập của các tạp chí khoa học uy tín và có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Đến nay, JABES đã lên kế hoạch và tổ chức thành công được 7 kỳ Tọa đàm JST với số lượng đăng ký tham dự mỗi kỳ đạt trung bình hơn 100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ gần 20 quốc gia. Trong đó, các diễn giả khách mời đặc biệt của chuỗi Tọa đàm JST gồm:

 •  Tọa đàm JST 2020: GS. Ajai Gaur (Rutgers University, Tổng Biên tập Journal of World Business). Chủ đề: Bối cảnh châu Á, vấn đề toàn cầu: Cơ hội và thách thức cho học giả châu Á.
 •  Tọa đàm JST 2021 tháng 1: GS. Kevin Lang (Boston University, Tổng Biên tập Journal of Labor Economics). Chủ đề: Nghiên cứu Kinh tế học lao động trong sự biến động của thế giới.
 •  Tọa đàm JST 2021 tháng 2: GS. Tilman Börgers (University of Michigan, Lead Editor of Journal of Economic Theory). Chủ đề: Sự hữu ích của Lý thuyết trò chơi: Thảo luận về giải Nobel Kinh tế năm 2020
 •  Tọa đàm JST 2021 tháng 4: GS. Andrews Foster (Brown University, Tổng Biên tập Journal of Development Economics). Chủ đề: Có phải đang có quá nhiều trang trại trên toàn thế giới? Chi phí giao dịch trên thị trường lao động, công suất máy và quy mô trang trại tối ưu
 • Tọa đàm JST 2021 tháng 5: GS. Scott R. Baker (Kellogg School of Management). Chủ đề: Các chỉ số bất định (Uncertainty Indexes) và nhận diện những "Bước nhảy" (Jumps) trên thị trường chứng khoán.
 •  Tọa đàm JST 2021 tháng 6: GS. Nancy R. Xu (Boston College, United States). Chủ đề: Sự lan truyền về sự lo ngại rủi ro: Bằng chứng từ thị trường tài chính và các thực nghiệm được kiểm soát.
 •  Tọa đàm JST 2021 tháng 7: GS. Shoshana Grossbard (San Diego State University, Tổng Biên Tập Review of Economics of the Household). Chủ đề: Kinh tế hộ gia đình giúp chúng ta đối phó với COVID-19 như thế nào?

Bên cạnh đó, vào ngày 27 và 28/8/2021 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh châu Á lần thứ 3 (The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies – ACBES 2021) do JABES tổ chức với sự tài trợ chính của Bộ Giáo dục & Đào tạo và UEH. Hội thảo sẽ được tổ chức kết hợp cả online và offline nhằm thu hút các tác giả mới cũng như sự chia sẻ từ các Keynote Speakers nổi tiếng nhằm góp phần nâng cao danh tiếng và chất lượng học thuật. Các Keynote Speakers gồm có:

 • GS. Bart Lambrecht (University of Cambridge, United Kingdom; Phó Tổng Biên tập của Journal of Banking and Finance);
 • GS. Carlos Alós-Ferrer (University of Zurich, Switzerland; Tổng Biên tập Journal of Economic Psychology);
 • GS. Les Oxley (University of Waikato, New Zealand; Tổng Biên tập Journal of Economic Surveys);
 • GS. Ilan Alon (University of Agder, Norway; Tổng Biên tập International Journal of Emerging Markets).

Hội thảo quốc tế ACBES 2021 còn vinh dự nhận được sự tư vấn từ Hội đồng Danh dự gồm có:

 • GS. Gary Monroe (UNSW Business School, Australia; Tổng Biên tập Accounting and Finance)
 • GS. Wim A Van der Stede (London School of Economics and Political Science, UK; Tổng Biên tập Management Accounting Research)
 • GS. Sara Dolnicar (The University of Queensland, Australia; Tổng Biên tập Annals of Tourism Research)
 • GS. Ajai Gaur (Rutgers University Newark Business School, US; Tổng Biên tập Journal of World Business)
 • GS. J.W. Goodell (University of Akron, US; Tổng Biên tập Research in International Business and Finance)
 • GS. Marco Trombetta (IE University, Spain; Tổng Biên tập Journal of Accounting and Public Policy)
 • GS. Thomas Lange (Australian Catholic University, Australia; Tổng Biên tập Evidence-based HRM)

Đặc biệt, một hoạt động học thuật quan trọng trong quá trình tổ chức Hội thảo ACBES 2021, JABES còn tổ chức thêm buổi Workshop Training đặc biệt trong ngày 26/8/2021 dành cho các nhà nghiên cứu đăng ký tham dự Hội thảo ACBES 2021 với các chủ đề đặc biệt như: "Causal Inferences: A Mixtape" được thuyết trình bởi Giáo sư Scott Cunningham (Tổng Biên tập của Tạp chí Technological Forecasting and Social Changes), và "Quantitative Science Studies and Research Policy" được thuyết trình bởi Giáo sư Wolfgang Glänzel (Tổng Biên tập của Tạp chí Scientometrics).

Thông tin thêm

Tất cả các thông tin mới JABES và các sự kiện nổi bật như Hội thảo khoa học quốc tế ACBES, chuỗi Tọa đàm JST sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin chính thức của JABES như sau:

JABES Facebook: https://www.facebook.com/jabes.ueh.edu.vn

JABES Website: http://www.jabes.ueh.edu.vn/

JABES on Emerald Group Publishing:https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes

ACBES Website: http://www.jabes.ueh.edu.vn/

JABES Youtube: http://shorturl.at/jnoOR

Báo chí đưa tin:

1. Đài phát thanh VOH: Tạp chí JABES được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI

2. Báo Tuổi Trẻ: Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào danh mục trích dẫn ESCI

3. Báo Dân Trí: Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên Việt Nam được công nhận trích dẫn ESCI

4. Báo Giáo dục và Thời đại: Một tạp chí của UEH được công nhận vào ESCI thuộc Hệ thống Web of Science

5. Báo Giáo dục TP.HCM: Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt vùng ĐBSCL

6. Báo Sinh viên Việt Nam: Tạp chí ngành Kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI

7. Báo Kinh tế và dự báo: Chỉ mục tạp chí và hệ số tác động nhìn từ Google Trends

8. Hội đồng Giáo sư Nhà nước: ABES - tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào ESCI thuộc hệ thống Web of Science

Nguồn: JABES

Chia sẻ