Mô hình quản trị Đại học Đa ngành của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

27 tháng 10 năm 2023

Kể từ khi công bố theo đuổi chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững vào năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã có những bước đi đúng đắn và vững chắc về đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành và kết nối cộng đồng. Nỗ lực này đã gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian vừa qua và đưa UEH chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.

2021 - Tái cấu trúc nội bộ theo chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững sau quá trình chuẩn bị lâu dài

Tính đến tháng 10 năm 2023, UEH đã có hành trình tròn 47 năm hình thành và phát triển với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, đồng hành cùng sự hiện đại, đổi mới của đất nước. Trong giai đoạn hiện tại, quốc tế hóa và quản trị sự thay đổi theo thực tiễn xã hội chính là ưu tiên hàng đầu của nhà trường, với mục tiêu đưa giáo dục đại học Việt Nam tiệm cận với thế giới và người học Việt Nam có khả năng phát triển cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Năm 2021, UEH đã chủ động tái cấu trúc nội bộ, trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững. Đây là xu thế phổ biến của thế giới, giúp phát huy năng lực nghiên cứu, đào tạo đa ngành. Từ đó, gắn kết với cộng đồng thông qua các dự án đa phương về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Cụ thể, UEH Đa ngành được phát triển thông qua 2 giai đoạn, từ năm 2021 đến 2030:

  • Giai đoạn 1 (2021 - 2025): Hình thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Kinh tế, Kinh doanh - Quản lý, Khoa học xã hội, Công nghệ và Thiết kế trên cơ sở tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành một Đại học toàn diện với 3 Trường Thành viên gồm: Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng với hoạt động của Phân hiệu UEH Vĩnh Long tại ĐBSCL.

Ra mắt 3 Trường Thành viên UEH vào ngày 27/10/2021

  • Giai đoạn 2 (2026 - 2030): Nâng cấp Viện Đào tạo quốc tế thành Trường thành viên thứ 4 thuộc UEH để đẩy mạnh đào tạo các chương trình quốc tế, sinh viên tài năng, thành lập Phân hiệu UEH Nha Trang, đẩy mạnh đào tạo quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương, được công nhận trong khu vực Châu Á với xếp hạng trong 500 trường đại học tốt nhất Châu Á.

Bên cạnh đó, chiến lược UEH bền vững tập trung xây dựng và phát triển 05 trụ cột, gồm: (1) Đào tạo Công dân toàn cầu - Hành động bền vững; (2) Nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng; (3) Vận hành: Từ khuôn viên tuần hoàn đến đại học xanh; (4) Cộng đồng của những người truyền cảm hứng nghệ thuật và dẫn đầu sự thay đổi vì sự phát triển bền vững; (5) Quản trị: Ưu tiên phát triển bền vững.

Với những chiến lược được hoạch định rõ ràng, kể từ năm 2021, UEH đã linh hoạt vận hành theo mô hình 03 cấp: Đại học - Trường thành viên/Phân hiệu - Khoa/Viện/Đơn vị thuộc trường/Phân hiệu một cách bài bản, theo hướng gia tăng chủ quyền cho các Trường thành viên. Bằng cách này, nhà trường có thể tập trung phát triển tri thức đa ngành dựa trên nguồn lực vốn có và xây dựng cơ chế chia sẻ nguồn lực nhịp nhàng giữa các Trường thành viên.

2021 - 2023: Hai năm đồng lòng chuyển mình của toàn thể UEHer, sẵn sàng cho cột mốc mới

Để vận hành nhịp nhàng và hiệu quả chiến lược mới, mô hình quản trị mới, hơn hai năm qua, toàn thể UEHer từ cấp Đại học, Trường thành viên/Phân viện đến Khoa Viện đã thực sự nỗ lực, từng bước làm quen, thấu hiểu và chủ động dấn thân.

Có rất nhiều bước đi, bài học có thể kể đến trong giai đoạn chuyển mình này, tiêu biểu là:

  • Quan điểm quản trị sâu sát, linh hoạt và đổi mới của đội ngũ lãnh đạo các cấp của UEH;
  • Sự ra đời của Ban chỉ đạo và điều hành Đề án “Đại học bền vững” vào đầu năm 2022 như một đội chuyên trách, mở đường cho các hoạt động cụ thể về phát triển và hành động bền vững của nhà trường;
  • Thực hiện nhất quán nguyên tắc “Dân chủ - Công khai - Công bằng” trong các hoạt động quản lý và điều hành;
  • Phát huy hiệu quả mô hình phân cấp quản lý, gia tăng chủ quyền cho các Trường thành viên UEH;
  • Sự chủ động phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị chức năng UEH với nhau và với các Trường thành viên.

Nhờ đó, UEH vẫn duy trì được tính ổn định, đà phát triển vốn có, và đạt được những kết quả vô cùng khả quan. Đây là những tín hiệu tích cực giúp toàn thể UEH tin tưởng vào chặng đường mới mẻ này, tạo đà cho tầm nhìn trở thành Đại học đa ngành có danh tiếng học thuật và bền vững trong khu vực Châu Á vào năm 2030. Cụ thể:

Chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở vận hành theo mô hình đại học đa ngành tại Việt Nam

Với năng lực nội sinh được tích lũy xuyên suốt hành trình phát triển cùng những bước đi vững chắc và thành tựu khả quan trong 2 năm chuyển mình, UEH đã chính thức nhận Quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ vào ngày 4/10/2023, trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới. Đây chính thức là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của nhà trường.

Đối với toàn thể UEHer, sự công nhận này cũng chính là lời tuyên bố kết thúc 2 năm bước đệm chuyển tiếp, chính thức bước vào giai đoạn tập trung toàn bộ năng lực để cùng nhà trường phát triển đa ngành và hành động bền vững. Trong đó, mục tiêu tiên quyết là kiến tạo những chương trình, chính sách, sản phẩm đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành, kết nối cộng đồng chất lượng, rõ ràng, cụ thể. Mô hình quản trị và vận hành mới của UEH được kỳ vọng sẽ “gia cố” thêm phẩm chất đào tạo, năng lực nghiên cứu, chuyển giao tri thức và kết nối cộng đồng, gắn liền với thực tiễn thời đại. Đây là bệ phóng tốt để phát triển năng lực cạnh tranh thương hiệu UEH trong nước và quốc tế, mà đối tượng thụ hưởng trực tiếp là các thế hệ người học và viên chức.

UEH đã đi qua 47 năm đầy dấu ấn thành tựu, đây là kết tinh của trí tuệ, sự nỗ lực, đoàn kết và tình yêu thương của tất cả lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và người học qua các thời kỳ, sự hỗ trợ của các đối tác của UEH trong và ngoài nước cùng với các giá trị được đúc kết qua thời gian. Bước sang một chặng đường mới với tên gọi mới - Đại học Đa ngành và Bền vững là một thử thách vô cùng quan trọng và tất yếu đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 47 năm qua, là đòi hỏi của bối cảnh thời đại toàn cầu, là sứ mạng đóng góp cho tri thức nhân loại và là trách nhiệm của UEH đối với xã hội, đất nước.

“Với những giá trị cốt lõi và nhân văn của mình, UEH sẵn sàng tiếp tục tiên phong trong giáo dục và nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực để tiếp tục đóng góp phát triển và thực hiện trách nhiệm xã hội. Nhân ngày thành lập trường 27/10/1976 - 27/10/2023, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho thành tựu chuyển mình trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH và cùng nhau hoàn thành sứ mạng, tầm nhìn trở thành một Đại học đa ngành có danh tiếng học thuật và bền vững trong khu vực Châu Á vào năm 2030” - Giáo sư Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông

 

Chia sẻ