Thông báo về chính sách hỗ trợ người học của UEH trong bối cảnh dịch Covid-19

14 tháng 04 năm 2020

 

Số/Ký hiệu
691/TB-ĐHKT-TCKT
Ngày ban hành 14/4/2020
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về chính sách hỗ trợ người học của UEH trong bối cảnh dịch Covid-19
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2015 về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí;

Căn cứ Quyết định 07/QĐ-ĐHKT-HĐT của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương gói hỗ trợ người học trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên (người học) chính sách hỗ trợ người học như sau:

1. Hỗ trợ học tập trực tuyến

a) Hỗ trợ chi phí kết nối Internet:

- Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa, hệ đào tạo;

- Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/sinh viên;

- Kinh phí hỗ trợ sẽ trừ vào học phí học kỳ sau. Đối với các sinh viên tốt nghiệp thì sẽ được chuyển khoản trực tiếp.

b) Hỗ trợ chuyển phát giáo trình phục vụ học onine:

- Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa, hệ đào tạo;

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí chuyển phát nhanh giáo trình cho sinh viên (Sinh viên chỉ thanh toán số tiền mua sách) đối với các trường hợp mua sách tại Nhà sách của UEH. Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường với các thông tin sau:

+ Đăng ký mua sách tại địa chỉ: https://tinyurl.com/Mua-giao-trinh

+ Thông tin liên hệ: 028 38551777 (ext: 14- Thầy Hán  Xương, ext: 17 Thầy Minh Lộc) - Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn

2. Hỗ trợ học phí sinh viên

- Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa, hệ đào tạo;

- Hình thức, mức hỗ trợ hỗ trợ: Hỗ trợ 5% học phí các học phần học online trong học kỳ đầu 2020.

- Kinh phí hỗ trợ sẽ trừ vào học phí học kỳ sau. Đối với các sinh viên tốt nghiệp thì sẽ được chuyển khoản trực tiếp.

- Phương thức tiến hành: Mọi thông tin hỗ trợ người học có thể liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán thông qua email tckt-contact@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 0906.661.474 (Thầy Trần Quang Khải).

3. Hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid 19

a) Nội dung hỗ trợ:

- Đối tượng: Sinh viên các khóa Đại học Chính quy có gia đình (ba, mẹ, anh, chị …) bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và các trường hợp khó khăn đặc biệt khác do dịch Covid-19 gây ra.

- Hình thức, mức hỗ trợ hỗ trợ: Tùy từng trường hợp cụ thể, sinh viên sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa đến 50% mức học bổng toàn phần (tính trên 15 tín chỉ).

b) Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp học bổng (theo mẫu file đính kèm);

- Quyết định hoặc giấy xác nhận nghỉ việc của cha, mẹ hoặc người giám hộ bị cho nghỉ việc trong thời gian từ tháng 3 đến nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 hoặc giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 của địa phương nơi cư trú;

- Bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn,… có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có);

- Bản sao hộ khẩu thường trú;

- Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường với các thông tin sau: Thông tin liên hệ: 028 38551777 (Thầy Hán Xương, Ext 14; Thầy Minh Lộc, Ext 17) hoặc email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn

Trân trọng./.

Tổ hỗ trợ người học trong thời gian dịch Covid-19

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị quản lý đào tạo;
- TTHTSV, ĐTN-HSV;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, TCKT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Chia sẻ