UEH nằm trong Top 25 Trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực Chuyển giao tri thức

07 tháng 07 năm 2018

Trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) liên tục nằm trong Top 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực Chuyển giao tri thức, theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” dựa trên bảng xếp hạng của U-Multirank.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nằm trong Top 25 Trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực Chuyển giao tri thức, theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” dựa trên bảng xếp hạng của U-Multirank liên tục trong 3 năm 2016, 2017 và 2018.

Theo kết quả bảng xếp hạng U-Multirank năm 2018, UEH nằm trong danh sách 25 Trường đại học hàng đầu đạt tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo bảng xếp hạng U-Multirank về lĩnh vực Chuyển giao tri thức. Các trường có tên trong danh sách này đến từ 18 quốc gia khác nhau, trong đó 19 trường trong danh sách đến từ các nước Châu Âu, 01 trường đến từ Châu Phi, 03 trường đến từ Châu Á và 02 trường đến từ Châu Mỹ Latinh. Danh sách bao gồm nhiều trường với hồ sơ năng lực đa dạng về số lượng các trường kinh doanh cũng như các trường chuyên ngành, trường kỹ thuật, trường đa ngành, trường khoa học ứng dụng và nghệ thuật.

Tiêu chuẩn này đề cập đến mức độ Chuyển giao tri thức: một trường đại học được đánh giá dựa trên mức độ chủ động trong việc cung cấp các khóa đào tạo cho việc phát triển nghề nghiệp lâu dài cho các công ty và thị trường người lao động - hoạt động được xem là việc chuyển giao tri thức cho các đối tượng bên ngoài.

Ngoài ra, một số tiêu chí UEH được đánh giá Tốt trong bảng xếp hạng U-Multirank năm 2018 được ghi nhận như sau:

 • Tiêu chuẩn Chuyển giao tri thức: Thu nhập từ các nguồn khu vực tư nhân (tính trên số GV) và Thu nhập từ việc phát triển các kỹ năng nghề nghiệp lâu dài (% tổng thu nhập);
 • Tiêu chuẩn Định hướng quốc tế: Các chương trình đào tạo trình độ sau đại học bằng ngoại ngữ;
 • Tiêu chuẩn Kết nối khu vực cộng đồng: Số lượng sinh viên tốt nghiệp làm việc trong khu vực, Số lượng học viên cao học tốt nghiệp làm việc trong khu vực và Thu nhập từ các nguồn trong khu vực.

Danh sách các trường đại học hàng đầu đạt tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo bảng xếp hạng U-Multirank về lĩnh vực Chuyển giao tri thức năm 2018

Nguồn: http://umultirank.org/

Giới thiệu về tổ chức U-Multirank

U-Multirank phát triển từ ý tưởng tại một hội nghị của Ủy ban châu Âu năm 2008 và được tài trợ bởi Quỹ Bertelsmann, Chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu và Tập đoàn Santander từ những năm 2017 đến 2019. U-Multirank được phát triển và triển khai bởi một tổ chức độc lập thuộc Trung tâm Giáo dục Đại học (CHLB) tại Đức, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Giáo dục Đại học (CHEPS) tại Đại học Twente, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CWTS) của Đại học Leiden, Hà Lan và Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD) ở Tây Ban Nha. Tổ chức U-Multirank do GS.TS. Frans van Vught của CHEPS và  TS. Frank Ziegele của CHE đứng đầu.

U-Multirank có cách tiếp cận thay thế để so sánh năng lực của các trường đại học và là một giải pháp cho các bảng xếp hạng truyền thống. Phương pháp tiếp cận đa chiều so sánh năng lực của 1.614 trường đại học dựa trên một chuỗi các hoạt động khác nhau được phân loại từ bậc “A” (rất tốt) đến “E” (yếu). Phương pháp tiếp cận này cho phép người sử dụng xác định điểm mạnh và điểm yếu của một trường đại học, hoặc các khía cạnh khác phụ thuộc vào mối quan tâm của họ. Dữ liệu sử dụng được truy xuất từ một số nguồn, cung cấp cho người sử dụng một bộ thông tin toàn diện: các tổ chức giáo dục đại học cung cấp dữ liệu; cơ sở dữ liệu quốc tế về năng lực các trường và bằng sáng chế quốc tế; cơ sở dữ liệu quốc gia và khảo sát với sự tham gia hơn 100.000 sinh viên từ các trường đại học.

Các tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các trường đại học U-Multirank phiên bản 2018:

Tiêu chuẩn Dạy và học:

 • Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp
 • Tỉ lệ học viên cao học tốt nghiệp
 • Tỉ lệ sinh viên  tốt nghiệp đúng hạn
 • Tỉ lệ học viên cao học tốt nghiệp đúng hạn

Tiêu chuẩn nghiên cứu:

 • Tỉ lệ trích dẫn
 • Ấn phẩm nghiên cứu xuất bản (số tuyệt đối)
 • Ấn phẩm nghiên cứu xuất bản (tính theo % quy mô)
 • Thu nhập từ việc nghiên cứu ngoài trường
 • Các sản phẩm liên quan đến nghệ thuật
 • Số ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (% tổng số ấn phẩm xuất bản)
 • Số lượng ấn phẩm nghiên cứu liên ngành ((% tổng số ấn phẩm xuất bản)
 • Số lượng Post-doc
 • Ấn phẩm nghiên cứu chuyên ngành

Tiêu chuẩn Chuyển giao tri thức:

 • Số lượng ấn phẩm xuất bản có hợp tác với ngành (% tổng số ấn phẩm)
 • Thu nhập từ các nguồn khu vực tư nhân (tính trên số GV)
 • Số bằng sáng chế (số tuyệt đối)
 • Số bằng sáng chế (tính theo % quy mô)
 • Số bằng sáng chế có hợp tác với ngành (tính theo % tổng số bằng sáng chế)
 • Spin-offs
 • Các ấn phẩm xuất bản có trích dẫn các bằng sáng chế
 • Thu nhập từ việc phát triển các kỹ năng nghề nghiệp lâu dài (% tổng thu nhập)
 • Các công ty được thành lập

Tiêu chuẩn Định hướng Quốc tế hóa:

 • Các chương trình đào tạo trình độ đại học bằng ngoại ngữ
 • Các chương trình đào tạo trình độ sau đại học bằng ngoại ngữ
 • Khả năng trao đổi sinh viên
 • Tỉ lệ giảng viên quốc tế (% tổng số giảng viên)
 • Tỉ lệ ắn phẩm nghiên cứu hợp tác đối tác quốc tế được xuất bản (% tổng số ấn phẩm xuất bản)
 • Tỉ lệ số lượng bằng tiến sĩ nước ngoài (% tổng số bằng tiến sĩ)

Tiêu chuẩn Kết nối khu vực cộng đồng:

 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp làm việc trong khu vực
 • Số lượng học viên cao học tốt nghiệp làm việc trong khu vực
 • Số lượng sinh viên thực tập trong khu vực
 • Tỉ lệ ấn phẩm xuất bản có hợp tác với các đối tác trong khu vực (% tổng số ấn phẩm xuất bản)
 • Thu nhập từ các nguồn trong khu vực
 • Quan hệ đối tác chiến lược nghiên cứu trong vùng

U-Multirank công bố bảng xếp hạng hàng năm các trường đại học thế giới:

Ngày 5/6/2018, U-Multirank, bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu lớn nhất hiện nay, đã công bố số liệu điều tra hàng năm (www.umultirank.org) xếp hạng 1.614 trường đại học từ 95 quốc gia.

Với số lượng các trường đại học được khảo sát ngày càng tăng, U-Multirank đã thể hiện sự phong phú về dữ liệu khảo sát và xếp hạng năng lực của các trường đại học hàng đầu thế giới theo các tiêu chuẩn: giảng dạy và học tập, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, định hướng quốc tế và vai trò gắn kết với cộng đồng. Các kết quả mới cho thấy sự đa dạng trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

• U-Multirank cung cấp 18 hệ thống xếp hạng các trường quốc gia, thể hiện những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

• Năm 2018 có 21 ngành học tham gia Bảng xếp hạng U-Multirank (số ngành học tham gia bảng xếp hạng tăng mỗi năm) từ 5,134 Khoa, gồm 12,500 chương trình đào tạo. Mỗi ngành đều có tiêu chí “Dạy và học” riêng. Các bảng xếp hạng này tập trung và các tiêu chí “dạy” và “học” của U-Multirank, bao gồm ý kiến ​​của hơn 100.000 sinh viên hiện đang học tại các trường đại học tương ứng.

• U-Multirank hiện cung cấp tổng cộng sáu hệ thống xếp hạng có sẵn, được thiết kế bởi các chuyên gia nghiên cứu giáo dục đại học, tập trung vào các lĩnh vực: “Nghiên cứu và khả năng liên kết nghiên cứu', “Gắn kết ngành kinh tế” , “Đối tác Ứng dụng tri thức”, “Dạy và học”, “Định hướng Quốc tế” và “Các trường Đại học Khoa học và Công nghệ” áp dụng cho 21 ngành học.

Hệ thống xếp hạng các trường đại học của U-Multirank thể hiện chi tiết sự minh bạch về năng lực của các trường đại học, vì vậy sinh viên có thể đưa ra các lựa chọn tốt hơn dựa trên những tiêu chí quan trọng nhất đối với họ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách  công bố thứ hạng không chỉ tập trung vào tiêu chí nghiên cứu, mà còn ở sự đa dạng các khía cạnh của hệ thống giáo dục đại học. Về mặt truyền thông, U-Multirank cung cấp các bảng xếp hạng và thông tin được thực hiện theo yêu cầu và mục tiêu cụ thể, ví dụ như tập trung vào năng lực của các trường đại học ở một quốc gia cụ thể, mối quan hệ giữa trường đại học và ngành hoặc các trường đại học quốc tế.

Cách tiếp cận minh bạch của U-Multirank cho phép sinh viên, trường đại học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà điều hành so sánh toàn diện tốt hơn về cách các trường đại học trên toàn thế giới hoạt động.

Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2014, U-Multirank đã tăng hơn gấp đôi số lượng các trường đại học được xếp hạng và  mở rộng phạm vi các quốc gia, bao gồm hơn 5,153 trường và hơn 12.500 chương trình học. Năm nay, U-Multirank đã giúp sinh viên so sánh các trường đại học dễ dàng hơn với thiết kế web nâng cao, bao gồm các tính năng mới, dễ sử dụng điều hướng và tài nguyên sinh viên bổ sung. Các trường đại học được phép tải dữ liệu U-Multirank, giúp phân tích hiệu suất của trường so với điểm chuẩn toàn cầu.

Tin, Ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ