UEH tiếp ông Vermes (Phó chủ tịch CCI Paris Ile de France) và Đại sứ Pháp tại Việt Nam

21 tháng 10 năm 2014

Ngày 16/05/2014, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng QLKH-HTQT đã tiếp và làm việc với Ông Jean-Noel Poirier - Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Ông Jean-Paul Vermes - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris-Vùng Ile de France (CCIR). Trong thành phần đoàn Pháp còn có Bà Eva Nguyễn Bình - Tham tán Hợp tác và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp; Bà Marianne Conde-Salazar - Giám đốc Hợp tác đào tạo quốc tế của CCIR và một số quan chức của Đại sứ quán, Ban Giám đốc CFVG.

Ngày 16/05/2014, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng QLKH-HTQT đã tiếp và làm việc với Ông Jean-Noel Poirier - Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Ông Jean-Paul Vermes - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris-Vùng Ile de France (CCIR). Trong thành phần đoàn Pháp còn có Bà Eva Nguyễn Bình - Tham tán Hợp tác và Văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp; Bà Marianne Conde-Salazar - Giám đốc Hợp tác đào tạo quốc tế của CCIR và một số quan chức của Đại sứ quán, Ban Giám đốc CFVG.

Tại buổi tiếp hai bên đã thảo luận về phương hướng phát triển của CFVG trong giai đoạn 2013-2018, về việc mở rộng cơ sở hoạt động của CFVG trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ Việt Nam và Pháp, Đại sứ Pháp, Phó chủ tịch CCIR, Hiệu trưởng UEH là thành viên Ủy ban Định hướng của CFVG.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong chào đón Ông Jean-Paul Vermes đến thăm và làm việc với UEH

Toàn cảnh buổi làm tiếp

GS.TS. Nguyễn Đông Phong tặng quà lưu niệm cho Ông Jean-Noel Poirier

GS.TS. Nguyễn Đông Phong tặng quà lưu niệm cho Ông Jean-Paul Vermes

Tin: Phòng QLKH-HTQT; Ảnh: Phòng CTCT

 

Chia sẻ