UEH triển khai giảng dạy, học tập online từ ngày 10/05/2021

07 tháng 05 năm 2021

Căn cứ nội dung Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, chiều ngày 07/05/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến đội ngũ giảng viên, người học về hình thức giảng dạy và học tập trong thời gian sắp tới.

Theo đó, giảng viên, người học các hình thức, trình độ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thực hiện hình thức giảng dạy và học tập online từ ngày 10/05/2021. Các lớp Giáo dục thể chất tạm thời nghỉ học từ thời điểm trên. Riêng đại học chính quy - Phân hiệu Vĩnh Long học tập trung đến hết ngày 13/05/2021.

Học viên UEH các hệ học online từ ngày 10/05/2021

Việc thi kết thúc học phần vẫn thực hiện theo lịch thi của Trường dưới hình thức thi tập trung. Cán bộ coi thi và thí sinh phải mang khẩu trang trong phòng thi và thực hiện giãn cách theo quy định. Trường hợp người học có lịch thi kết thúc học phần tại thời điểm bị cách ly sẽ gửi “Đơn đề nghị vắng thi có phép” cho Trường.

Căn cứ tình hình và diễn tiến của dịch bệnh, Trường sẽ thông báo đến giảng viên, người học về hình thức học và thi ít nhất trước 03 ngày nếu có thay đổi.

Đồng hành cùng với thành phố, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mong muốn toàn thể viên chức - người lao động, người học UEH cùng tích cực, chung tay góp sức phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt tuân thủ 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học trực tuyến.

Tin, ảnh:  Phòng Marketing - Truyền thông.