Hướng phát triển mô hình đào tạo luân phiên (Dual Education) tại Việt Nam

06 tháng 09 năm 2021

Ngày 31/08/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Viện du lịch UEH phối hợp cùng Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tổ chức Hội thảo quốc tế xoay quanh chủ đề “Phát triển mô hình đào tạo luân phiên” tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, quy tụ hàng trăm người tham gia đại diện cho giới học thuật và giới doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.