Khai mạc ArtTech Fusion 2023 - Chuỗi sự kiện truyền cảm hứng hành động bền vững từ sự giao thoa giữa Nghệ thuật và Công nghệ

Từ ngày 13 - 15/10/2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức tổ chức chuỗi triển lãm, hội thảo, nghệ thuật quốc tế thường niên tích hợp nghệ thuật, công nghệ - ArtTech Fusion 2023. Với chủ đề “Cảm hứng cho mọi người hành động bền vững - Inspiration for People to Act on Sustainability", chuỗi chương trình sẽ khơi gợi cảm hứng hành động bền vững cho môi trường, giáo dục, xã hội thông qua sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ.

[Podcast] Xây Dựng Chuỗi Liên Kết Sản Xuất – Tiêu Thụ Nông Sản Thực Phẩm Theo Hướng Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Giữa Tp.Hcm Và Các Tỉnh Thành Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam (Phần 2): Kiến Nghị Giải Pháp Gia Tăng Lượng Cung Và Nguồn Cung Bình Ổn Thị Trường

Sau những phân tích hiện trạng tổ chức sản xuất nông sản thực phẩm đạt chuẩn an toàn và các vấn đề khó khăn, tồn đọng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại phần 1, tác giả của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đề xuất các chính sách quản lý, giải pháp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản an toàn, gia tăng lượng cung và nguồn cung bình ổn thị trường ở các tỉnh thành trong vùng.

Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước – The international conference on Economics, Law and Government (ELG 2023)

Ngày 28 và 29/09/2023 vừa qua, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) tổ chức hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (ELG) với chủ đề năm 2023: “Tăng tốc chuyển đổi xanh toàn diện cho các quốc gia đang phát triển - Accelerating inclusive green transition in developing countries”.

Cộng đồng ArtTech đầu tiên tại Việt Nam - Một năm nhìn lại

ArtTech Hub trực thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức đi vào hoạt động gần một năm qua và bước đầu đạt được một số bước tiến khả quan, đánh dấu sự khởi đầu của hành trình giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ tại UEH. ArtTech Hub là nơi khơi nguồn cảm hứng về sự phát triển bền vững, kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện.

ArtTech - Một xu hướng tương lai

ARTTECH là một chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong thời gian gần đây. ArtTech được chuyên gia dự đoán là XU HƯỚNG TƯƠNG LAI, là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, nhằm mang lại những trải nghiệm độc đáo, sáng tạo và đắm chìm cho người tham gia. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật và công nghệ tương lai và ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

ArtTech và phát triển bền vững

Nghệ thuật (Art) và Công nghệ (Technology) tưởng chừng là hai đường thẳng song song, không có điểm chung; thế nhưng, sự giao thoa giữa cảm hứng nghệ thuật và đột phá công nghệ đã góp phần sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phát triển bền vững, mang lại những lợi ích đang kể cho giáo dục, môi trường, và bình đẳng xã hội...

[Podcast] Xây Dựng Chuỗi Liên Kết Sản Xuất – Tiêu Thụ Nông Sản Thực Phẩm Theo Hướng Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Giữa TP.HCM Và Các Tỉnh Thành Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam (Phần 1): Hiện Trạng Tổ Chức Sản Xuất Thực Phẩm Đạt Chuẩn An Toàn

TP.HCM và các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) là thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm chủ yếu của các tỉnh/thành Nam Bộ và nhất là các tỉnh/thành vùng KTTĐPN. Vì vậy, việc liên kết nội vùng giữa các tỉnh, thành về sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho hàng chục triệu cư dân và thế hệ tương lai. Từ hiện trạng tổ chức sản xuất thực phẩm đạt chuẩn an toàn và các vấn đề khó khăn, tồn đọng tại địa phương, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và phân tích đề xuất các chính sách quản lý, giải pháp gia tăng lượng cung và nguồn cung bình ổn thị trường ở các tỉnh thành vùng KTTĐPN.

[Podcast] Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Và Đổi Mới Công Nghệ Ở Vùng Đông Nam Bộ (Phần 2): Giải Pháp Tăng Cường Đổi Mới Công Nghệ Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng có hoạt động kinh tế lớn nhất nước. Tuy nhiên, trong những năm thời kỳ dịch bệnh Covid gần đây, tốc độ tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ có xu hướng giảm và thấp hơn cả nước. Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ, nhóm tác giả đã đưa ra những thành tựu lớn và các nguyên nhân tác động hạn chế đến hoạt động đổi mới khoa học công nghệ của vùng. Từ đây, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng chất lượng tăng trưởng của vùng ĐNB.

[Podcast] Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Và Đổi Mới Công Nghệ Ở Vùng Đông Nam Bộ (Phần 1): Thành Tựu Đổi Mới Công Nghệ Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng có hoạt động kinh tế lớn nhất nước. Tuy nhiên, trong những năm thời kỳ dịch bệnh Covid gần đây, tốc độ tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ có xu hướng giảm và thấp hơn cả nước. Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ, nhóm tác giả đã đưa ra những thành tựu lớn và các nguyên nhân tác động hạn chế đến hoạt động đổi mới khoa học công nghệ của vùng. Từ đây, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng ĐNB.