Seminar SIBM kỳ 1: “Logistics managers’ competence and firms’ logistics performance: are they related?”

Chiều ngày 13/4/2023, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing thuộc Trường Kinh doanh UEH (COB) đã tổ chức seminar SIBM “Logistics managers’ competence and firms’ logistics performance: are they related?". Seminar đã giới thiệu kết quả sơ bộ của nghiên cứu chung giữa UEH và RMIT (Úc) với các chuyên gia, học giả và sinh viên trong ngành về mối liên hệ giữa năng lực logistics và chuỗi cung ứng với hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp.

[Podcast] Tái Cấu Trúc Bền Vững Vùng Kinh Tế Đông Nam Bộ (Kỳ 2): Hạn Chế Nội Vùng

Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả nước, nhưng đang đứng trước thách thức phục hồi kinh tế và tiến tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trước vấn đề này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Vùng thông qua hoạt động nghiên cứu và tư vấn. Tại bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm nghẽn trong quá trình phát triển Vùng, từ đó, đề xuất các chính sách cơ cấu hay thực hiện tái cấu trúc trung và dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững Vùng.

[UEH & World Bank] Buổi chia sẻ thông tin: Leveraging data for sustainable development

Buổi chia sẻ thông tin “Tận dụng dữ liệu để phát triển bền vững” là sự kiện được đồng tổ chức bởi Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và World Bank (WB) trong sứ mệnh chung của trong việc thúc đẩy giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và công tác xã hội gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cho cộng đồng và xã hội. Sự kiện đã thu hút gần 90 giảng viên, sinh viên từ UEH và các tổ chức khác tham gia các cuộc trò chuyện sôi nổi và bổ ích về việc sử dụng dữ liệu hợp lý cùng ý nghĩa thực tiễn đối với những nỗ lực vì sự bền vững.

Hội thảo khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao ở các trường đại học”

Ngày 15/4, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ (KHCN) và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường đại học”. Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý và nhà khoa học về việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học theo Nghị định 109/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2022.

[Podcast] Tái Cấu Trúc Bền Vững Vùng Kinh Tế Đông Nam Bộ (Kỳ 1): Các Hạn Chế Vùng Từ Điểm Nghẽn

Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả nước, nhưng đang đứng trước thách thức phục hồi kinh tế và tiến tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trước vấn đề này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Vùng thông qua hoạt động nghiên cứu và tư vấn. Tại bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm nghẽn trong quá trình phát triển Vùng, từ đó, đề xuất các chính sách cơ cấu hay thực hiện tái cấu trúc trung và dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững Vùng.

CELG UEH phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo "Tính chung thẩm của phán quyết và các quyết định của Hội đồng Trọng tài"

Ngày 06 tháng 04 năm 2023 vừa qua, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH (CELG) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phối hợp tổ chức hội thảo "Tính chung thẩm của phán quyết và các quyết định của Hội đồng Trọng tài". Hội thảo đã bàn luận về các quy định liên quan đến tính chung thẩm của các phán quyết và quyết định trọng tài dưới góc độ lý luận và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm tại một số quốc gia khác trên thế giới.

Sinh hoạt học thuật nghiên cứu sinh quốc tế “Joint UEH-UR Post-Graduate Symposium” giữa sinh viên UEH-CELG và Đại học Regensburg

Sinh hoạt học thuật nghiên cứu sinh quốc tế “Joint UEH-UR Post-Graduate Symposium” là sự kiện quan trọng dành cho các sinh viên Tiến sĩ và Thạc sĩ của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Đại học Regensburg (UR, IREBS, Đức). Sự kiện đã diễn ra trong hai ngày, từ ngày 30 đến ngày 31/3/2023 tại UEH, với mục tiêu chia sẻ các ý tưởng và chủ đề nghiên cứu mới nhất giữa các nghiên cứu sinh, học viên cao học của hai trường.

Toạ đàm nghiên cứu SRS2023 kỳ 1 với chủ đề: “Trust and bank lending technology”

Ngày 24/03/2023, Khoa Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm nghiên cứu với chủ đề “Trust and bank lending technology” tại Phòng B1.204. Đây là buổi tọa đàm mở đầu cho Chuỗi tọa đàm nghiên cứu 2023 của Khoa Ngân hàng (SOB’s Research Seminar - SRS 2023) nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi và học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế.

Hội thảo “Why do people commit to fraud” năm 2023

Chiều ngày 31/03/2023, tại Hội trường B1-302 Cơ sở B Nguyễn Tri Phương, Khoa Kế Toán, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) kết hợp với Hiệp Hội Điều Tra Gian Lận (ACFE) tại Việt Nam tổ chức hội thảo về chuyên đề “Tại sao người ta lại gian lận?”. Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu tạo cầu nối giao lưu giữa sinh viên với các thành viên của ACFE Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề liên quan đến gian lận.

Đoàn giảng viên CELG tham gia khóa tập huấn quốc tế: “Bồi dưỡng năng lực về tài chính vĩ mô cho Chính phủ và các trường đại học nhằm quản lý tốt hơn các vấn đề biến đổi khí hậu”

Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023, Đoàn giảng viên của Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) đã tham gia khóa tập huấn về “Bồi dưỡng năng lực về tài chính vĩ mô cho chính phủ và các trường đại học nhằm quản lý tốt hơn các vấn đề biến đổi khí hậu” (Workshop on Building macro-financial capacity in governments and universities to better manage climate change) tại Nairobi, Kenya. Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi các hoạt động trong chương trình chủ đạo về khả năng phục hồi và thích ứng (Resilience and adaptation mainstream program - RAMP) của Mạng lưới các trường đại học (The University Network) về Tài chính khí hậu mà Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là thành viên sáng lập, đại diện duy nhất của Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác vào cuối năm 2022.