UEH-CDEA tổ chức workshop “Dữ liệu mới và các hướng nghiên cứu tiềm năng”

01 tháng 08 năm 2019

Sáng ngày 29/03/2019, tại Phòng A.204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế (UEH-CDEA) đã tổ chức workshop với chủ đề “Dữ liệu mới và các hướng nghiên cứu tiềm năng”.

Sáng ngày 29/03/2019, tại Phòng A.204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế (UEH-CDEA) đã tổ chức workshop với chủ đề “Dữ liệu mới và các hướng nghiên cứu tiềm năng”.

Tham dự buổi workshop có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế; cùng 40 cán bộ viên chức, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trong workshop này, UEH-CDEA đã giới thiệu chuỗi dữ liệu Global Innovation Index và The Atlas với những nội dung như: đặc điểm dữ liệu, phương pháp khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Cũng tại workshop này, UEH-CDEA đã giới thiệu và thảo luận các hướng nghiên cứu tiềm năng nhằm khai thác hai bộ dữ liệu nói trên. Dữ liệu Global Innovation Index có thể cung cấp cho giảng viên và nghiên cứu sinh các chủ đề nghiên cứu tiềm năng gắn với các yếu tố đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo gắn với đầu vào và đầu ra của nền kinh tế cụ thể theo thời gian hay các dữ liệu bảng gắn với nhiều quốc gia khác nhau. Dữ liệu The Atlas cung cấp các cơ hội nghiên cứu tiềm năng cho việc đánh giá cán cân thương mại, phân tích lợi thế so sánh cho từng loại hàng hóa xuất nhập khẩu cụ thể.  

Phát biểu tại workshop, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài đã cung cấp thêm nhiều thông tin khác cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và các giảng viên các khoa về vai trò của UEH-CDEA trong tương tác phục vụ dữ liệu nghiên cứu:

- Tích cực khai thác các nguồn dữ liệu sẵn có tại UEH-CDEA, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

- Chủ động kết hợp với UEH-CDEA nhằm phổ biến các nguồn dữ liệu hiện có đến người học của UEH

- Tiếp tục nâng cao năng lực khai thác dữ liệu ở quy mô toàn cầu thông qua các khóa đào tạo do UEH-CDEA và Thomson Reuters phối hợp tổ chức

Một số tài liệu được giới thiệu trong workshop:

Slide “Dữ liệu mới và các hướng nghiên cứu tiềm năng”

Các bài báo khoa học tham khảo

Tin, ảnh: Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế; Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng

Chia sẻ