Báo cáo chuyên đề "Một số văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập"

26/10/2017 11:00 GMT+7

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến người lao động là viên chức. Bên cạnh đó, nâng cao kiến thức về pháp luật đối với các công đoàn viên, đặc biệt những vấn đề liên quan đến người lao động trong toàn trường. Sáng ngày 26/10/2017, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Công đoàn trường cùng phối hợp với phòng Công tác chính trị tổ chức buổi báo cáo chuyên đề " Một số văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập " do ThS. Nguyễn Tất Năm - Trưởng phòng Lao động Tiền Lương - Bảo hiểm Xã hội sở LĐTB và XH TP.HCM trình bày.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đến người lao động là viên chức. Bên cạnh đó, nâng cao kiến thức về pháp luật đối với các công đoàn viên, đặc biệt những vấn đề liên quan đến người lao động trong toàn trường. Sáng ngày 26/10/2017, tại Hội trường A.116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Công đoàn trường cùng phối hợp với phòng Công tác chính trị tổ chức buổi báo cáo chuyên đề " Một số văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập " do ThS. Nguyễn Tất Năm - Trưởng phòng Lao động Tiền Lương - Bảo hiểm Xã hội Sở LĐTB và XH TP.HCM trình bày.

Tham dự buổi báo cáo chuyên đề, về phía lãnh đạo nhà trường có sự hiện diện ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch công đoàn trường; ThS. Nguyễn Thiện Duy - UVTV Đảng ủy, Trưởng phòng CTCT cùng với hơn 200 cán bộ viên chức UEH tham dự.

Nội dung của buổi báo cáo chuyên đề xoay quanh một số điểm mới trong các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập như:

- Đối với người lao động: Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.      

- Đối với viên chức: Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

ThS. Bùi Quang Việt phát biểu khai mạc buổi báo cáo

ThS. Nguyễn Tất Năm trình bày trong buổi báo cáo chuyên đề

Viên chức UEH tham gia buổi báo cáo chuyên đề

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.