Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển tài trợ hơn 50 tỷ đồng cho Dự án hợp tác với Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á thuộc UEH

27/07/2018 15:41 GMT+7

Tháng 7/2018, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ký kết hợp tác chiến lược "Đối tác Kinh tế Môi trường vì một Đông Nam Á xanh hơn, sạch hơn và phát triển toàn diện" với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (Swedish International Development Cooperation Agency).

Tháng 7/2018, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ký kết hợp tác chiến lược "Đối tác Kinh tế Môi trường vì một Đông Nam Á xanh hơn, sạch hơn và phát triển toàn diện" với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (Swedish International Development Cooperation Agency).

Dự án triển khai từ ngày 01/08/2018 đến ngày 31/12/2022. Tổng số tiền Sida tài trợ dự án, trong giai đoạn 5 năm là 19.000.000 SEK, tương đương hơn 50 tỷ Việt Nam đồng.

Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ lộ trình phát triển môi trường xanh, sạch và toàn diện hơn; góp phần hiện thực hóa mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên HIệp Quốc đến năm 2030. Dự án tập trung vào ba lĩnh vực chủ chốt: Nghiên cứu, Đào tạo, Tăng cường quan hệ đối tác/ Đóng góp Chính sách

Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á sẽ cung cấp các khóa đào tạo và nghiên cứu về kinh tế tài nguyên môi trường nhằm nâng cao năng lực của địa phương về phân tích kinh tế các vấn đề môi trường. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả và hỗ trợ tư vấn chính sách.

TS. Phạm Khánh Nam - Viện trưởng Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á chia sẻ: Trong chương trình hợp tác này, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển đặt UEH là trung tâm đầu mối liên kết về nghiên cứu kinh tế môi trường của khu vực Đông Nam Á; điều phối các hoạt động về nghiên cứu, hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng mạng lưới kinh tế môi trường cho cả vùng. Các hoạt động của dự án góp phần củng cố, nâng cao vị thế của UEH trong khu vực, thúc đẩy việc quốc tế hóa của Trường. Ở một khía cạnh khác, chương trình này còn giúp đa dạng hóa nguồn thu, phục vụ cho việc nghiên cứu của UEH. Thầy kỳ vọng, trong thời gian tới, thông qua dự án này, UEH sẽ đóng vai trò đầu tàu không chỉ ở Việt Nam mà của cả khu vực về nghiên cứu đa lĩnh vực: kinh tế môi trường, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển nói chung.

Lãnh đạo nhà trường và Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển ngày 11/01/2018

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.