Công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các quyết định về nhân sự

14/07/2015 14:56 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng trường UEH là PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

Sáng ngày 14/7/2015, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các quyết định về nhân sự của Hội đồng trường. Theo quyết định, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có 25 thành viên và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định giữ chức vụ Chủ tịch.

Tại buổi lễ, Nhà trường cũng đã công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định sẽ thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau buổi công bố quyết định, Hội đồng trường đã họp và bầu ra thư ký Hội đồng là ThS. Bùi Quang Hùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của UEH.

Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 theo quyết định số 2309/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 – 2016 và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

TS. Nguyễn Quốc Khanh – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố các quyết định và điều hành phần ra mắt Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011 - 2016

Các thành viên Hội đồng trường UEH

GS.TS. Trần Ngọc Thơ đại diện cho toàn thể CBVC UEH tặng hoa chúc mừng Hội dồng trường UEH nhiệm kỳ 2011 - 2016

GS.TS. Nguyễn Đông Phong tặng quà chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 – 2016 phát biểu

 

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng trường

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng Công tác chính trị