Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

08/05/2015 14:41 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sáng ngày 07/5/2015 tại Hội trường A.116 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu), Đảng ủy Khối các trường Đại học - Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tham dự Hội nghị có: Đ/c Lê Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đ/c Nguyễn Đông Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tuyên giáo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Đảng viên một số đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và toàn thể đảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Phương Thảo (Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, Báo cáo viên Thành phố) đã báo cáo những kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (khoá XI), trong đó tập trung vào những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)…

Đây là Hội nghị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối nắm vững những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương mười (khoá XI), trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Đông Phong phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Phạm Phương Thảo báo cáo các nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương mười (khoá XI)

Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị

Tin, ảnh: Phòng Công tác chính trị