Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học chương trình tiên tiến quốc tế Khoa Toán - Thống kê.

17/03/2017 17:24 GMT+7

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành công trong việc áp dụng chương trình tiên tiến tại các khoa chuyên ngành, sáng ngày 13/3/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Khoa Toán - Thống kê thuộc UEH đã tổ chức Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học Chương trình tiên tiến quốc tế.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành công trong việc áp dụng chương trình tiên tiến tại các khoa chuyên ngành, sáng ngày 13/3/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Khoa Toán - Thống kê thuộc UEH đã tổ chức Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học Chương trình tiên tiến quốc tế.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học; ThS. Trương Hồng Khánh - Trưởng phòng KHĐT-KT; TS. Nguyễn Thanh Vân - Trưởng khoa Toán - Thống kê; PGS.TS. Trần Tiến Khai - Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT; ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh - Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV; TS. Ngô Thị Ánh - Phó Trưởng phòng ĐBCL-PTCT; ThS. Nguyễn Ngọc Thái - Phó Trưởng phòng QLĐT Tại chức; TS. Hà Văn Sơn - Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê; TS. Trần Thị Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê cùng tập thể giảng viên khoa Toán - Thống kê.

Hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp để lựa chọn phương pháp giảng dạy, đánh giá và điều kiện đảm bảo chất lượng các môn học của chương trình tiên tiến quốc tế do khoa Toán - Thống kê đảm trách. Các bài tham luận trình bày tại hội nghị bao gồm:

- Tình hình thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH tại khoa Toán - Thống kê.

- Phương pháp đánh giá và giảng dạy cho chuyên ngành Thống kê kinh doanh.

- Sự cần thiết của chuyên ngành Toán tài chính và yêu cầu chuẩn đầu ra của chuyên ngành Toán tài chính theo chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

- Những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình giảng môn Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh cho chương trình tiên tiến Khóa 42.

- Phương pháp giảng dạy và đánh giá môn Toán bậc đại học và điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

Các giảng viên tham dự hội nghị cũng đã chia sẻ những trăn trở, kinh nghiệm trong giảng dạy và khó khăn khi chuẩn bị cũng như trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình tiên tiến. Ngoài ra, hội nghị cũng đã nhận được rất nhiều bài viết từ các giảng viên của khoa Toán - Thống kê đề cập đến nhiều mảng hoạt động khác nhau của nhà trường gắn với chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Các bài viết này đã được tập hợp thành “Kỷ yếu hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học chương trình tiên tiến quốc tế”. Hội nghị đã diễn ra thành công, thể hiện tâm huyết của toàn khoa, quyết tâm thực hiện thành công chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

TS. Nguyễn Thanh Vân báo cáo về kết quả sau một năm khoa Toán - Thống kê thực hiện chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Giảng viên tham gia phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng; Khoa Toán - Thống kê.