Họp bầu đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

02/03/2015 15:31 GMT+7

Kết quả sau các phiên họp, UEH đã bầu chọn ra được 23 thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 02/3/2015, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp bầu đại diện tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2011-2016.

Công tác họp bầu được chia làm 3 phiên:

- Phiên 1: Khối phòng/viện chức năng. Thành phần dự gồm: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó Trưởng đơn vị; Chi ủy; Ban chấp hành Công đoàn bộ phận/Tổ công đoàn trực thuộc của khối.

- Phiên 2: Khối khoa/viện đào tạo/ban chuyên môn. Thành phần dự gồm: Trưởng, Phó Trưởng đơn vị; Chi ủy; Ban chấp hành Công đoàn bộ phận/Tổ công đoàn trực thuộc; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ của khối.

- Phiên 3: Khối các đơn vị tham gia quản lý - phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ - thông tin kinh tế, công ty, trung tâm dịch vụ - lao động sản xuất và Tổ Chuyên trách. Thành phần dự gồm: Trưởng, Phó Trưởng đơn vị; Chi ủy; Ban chấp hành Công đoàn bộ phận/Tổ công đoàn trực thuộc của khối.

Căn cứ số lượng, cơ cấu thành viên theo Kế hoạch số 284/KH-ĐHKT-TCHC ngày 25 tháng 02 năm 2015; theo kết quả bầu của 3 phiên và phiên họp thống nhất danh sách 5 thành viên bên ngoài mời tham gia vào Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã bầu chọn ra 23 thành viên đại diện tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Danh sách đính kèm)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu một số vấn đề liên quan đến Hội đồng trường đến toàn thể đại biểu tham dự 3 phiên họp bầu

Thành viên tổ bầu cử phát phiếu bầu cho các đại biểu

Các đại biểu thực hiện công tác bầu đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Khối phòng/viện chức năng bỏ phiếu bầu đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Khối khoa/viện đào tạo/ban chuyên môn đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Khối các đơn vị tham gia quản lý - phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ - thông tin kinh tế, công ty, trung tâm dịch vụ - lao động sản xuất và Tổ Chuyên trách đại diện tham gia Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2011-2016

Tin, ảnh: Phòng Công tác chính trị