Phiên họp lần thứ 9 của các thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016 - 2021

27 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhiệm kỳ 2016-2021, tổng kết hoạt động công tác năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, chiều 27/12/2019, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ 9 các thành viên Hội đồng trường dưới sự chủ trì của TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường UEH.

Tổng quan tại cuộc họp Hội đồng trường

Khai mạc phiên họp, TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường đã thông qua chương trình làm việc của phiên họp với các nội dung chính cần báo cáo và lấy ý kiến góp ý.

Phiên họp lần này tập trung vào các nội dung chính: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2019; Chương trình hành động năm 2020; Lấy ý kiến cho các quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế tài chính UEH; Lấy ý kiến cho các danh mục dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa của UEH năm 2020.

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2019

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2019; chương trình hoạt động năm 2020 và công tác kiện toàn nhân sự cho Hội đồng trường.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng báo cáo tại cuộc họp

Tại phiên họp, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của UEH năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trên cơ sở các báo cáo này, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020.

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh Văn phòng trường, Thư ký Hội đồng trường báo cáo

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh Văn phòng trường, Thư ký Hội đồng trường đã báo cáo tổng hết các hoạt động của Hội Đồng trường giữa các kỳ họp và công tác hoạt động kiện toàn nhân sự.

TS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán báo cáo

TS. Bùi Quang Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán  báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và các kế hoạch tài chính năm 2020. Đồng thời thông tin đến Hội đồng trường các danh mục dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa của UEH năm 2020 để lấy ý kiến và góp ý.

Các thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến tại cuộc họp

TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tổng kết 

Kết thúc phiên họp, TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường tổng kết lại các nội dung chính, gửi lời cảm ơn và mong muốn các thành viên Hội đồng trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, vì sự phát triển của UEH trong bối cảnh tự chủ và cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục ngày càng gay gắt cả trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng, Văn phòng trường.