Trao các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó Bộ môn thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế và Khoa Kế toán - Kiểm toán

21/10/2014 20:13 GMT+7

Sáng ngày 01/10/2014, tại Cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu), Hiệu trưởng nhà trường đã trao các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó Bộ môn thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế và Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tham dự có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Trưởng phòng TC-HC; PGS.TS. Võ Văn Nhị - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán; ThS. Võ Đình Phước – Quyền Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế; cùng CBVC của 2 đơn vị.

 

Sáng ngày 01/10/2014, tại Cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu), Hiệu trưởng nhà trường đã trao các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó Bộ môn thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế và Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tham dự có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Trưởng phòng TC-HC; PGS.TS. Võ Văn Nhị - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán; ThS. Võ Đình Phước – Quyền Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế; cùng CBVC của 2 đơn vị.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường đã trao các quyết định:

- Thành lập Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành trực thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Thành lập Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát trực thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Thành lập Bộ môn Ngôn ngữ Anh trực thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn, Phó trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Bổ nhiệm ThS. Bùi Mỹ Ngọc, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm ThS. Phan Xuân Thảo, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm TS. Nguyễn Bích Liên, Giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán, giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán

- Bổ nhiệm ThS. Lê Thùy Giang, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Bổ nhiệm ThS. Dương Thị Thúy Uyên, Giảng viên khoa Ngoại ngữ kinh tế, giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát thuộc Khoa Ngoại ngữ kinh tế.

Toàn cảnh buổi trao các quyết định

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn giữ chức vụ Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Bùi Mỹ Ngọc giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Phan Xuân Thảo giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Bích Liên giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Hệ thống thông tin kế toán

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Dương Thị Thúy Uyên giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ tổng quát

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh

Trao quyết định bổ nhiệm ThS. Lê Thùy Giang giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

CBVC khoa Kế toán - Kiểm toán chúc mừng ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn và TS. Nguyễn Bích Liên

Chụp hình lưu niệm và chúc mừng các trưởng, phó Bộ môn khoa Ngoại ngữ kinh tế

Tin, ảnh: Phòng TC-HC và Phòng CTCT