UEH tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học” tại Ý

06/02/2018 10:00 GMT+7

Từ ngày 01 đến ngày 02/02/2018, Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) gồm GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng khoa Ngân hàng đã tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học”, với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp và trường đại học” tại Trường Đại học Siena, Ý.

 

Từ ngày 01 đến ngày 02/02/2018, Đoàn công tác Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) gồm GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng khoa Ngân hàng đã tham dự cuộc họp khởi động Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học”, với chủ đề “Liên kết doanh nghiệp và trường đại học” tại Trường Đại học Siena, Ý.

Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học”, khởi động từ tháng 10/2017 dự kiến đến tháng 10/2020, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học, nâng cao hiệu quả đào tạo sinh viên gắn với thị trường lao động theo xu hướng quốc tế hóa. Tổng giá trị của dự án là 934.494 Euro, được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (EU) với 09 đối tác, trong đó có 05 Trường Đại học Châu Âu, 02 Trường Đại học Việt Nam và 02 Trường Đại học Trung Quốc.

UEH tham gia Dự án với vai trò thành viên và Khoa Ngân hàng trực thuộc UEH sẽ là nơi tiếp nhận tài trợ từ Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong work package 2 về phát triển các tình huống phục vụ giảng dạy (case studies) gắn với chương trình tiên tiến quốc tế UEH, và tạo sự kết nối bền vững với khu vực doanh nghiệp phục vụ cho giảng dạy và đào tạo gắn với nhu cầu thị trường nhân lực. Ngoài ra, UEH còn tham gia các hoạt động thường xuyên của Dự án với các chương trình nâng cao năng lực giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên của UEH tại các trường đại học Châu Âu trong giai đoạn 2018 - 2020.

Trong sự kiện này, UEH đã trình bày năng lực đào tạo và nghiên cứu cùng với các điểm nhấn về hai chiến lược quốc tế hóa và định hướng nghiên cứu của Trường, trong đó đặc biệt nhấn mạnh khả năng phát triển tình huống phục vụ giảng dạy gắn với chương trình tiên tiến. Ngoài ra, UEH cũng thảo luận và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động của Dự án trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại diện 9 trường thành viên tham gia cuộc họp khởi động Dự án “Erasmus+ Nâng cao năng lực quốc tế giáo dục đại học”, tại Siena, Ý

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài trình bày năng lực đào tạo và nghiên cứu cùng với các điểm nhấn về hai chiến lược quốc tế hóa và định hướng nghiên cứu của UEH

TS. Nguyễn Thị Thùy Linh thảo luận với các thành viên Dự án về các công việc trong từng work package

Đoàn UEH chụp hình lưu niệm cùng các giáo sư đại diện chủ trì dự án từ Đại học Siena (Ý), Đại học Staffordshire (Anh), và Đại học Nottingham (Anh)

*The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Khoa Ngân hàng.