Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh (EMBA) UEH: Áp dụng khoa học quản trị vào tư duy lãnh đạo

09 tháng 08 năm 2022

Lãnh đạo hiệu quả là một trong những nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp quan trọng. Và việc áp dụng khoa học quản trị vào tư duy lãnh đạo là một điều vô cùng cần thiết để đưa doanh nghiệp tăng trưởng vững mạnh. Với yêu cầu này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh (EMBA) nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược trong quản lý doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất chương trình học, học viên sẽ có khả năng phát triển doanh nghiệp lên một tầm cao mới hoặc tự tin khởi nghiệp với công ty của riêng mình.