Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế UEH: Nâng tầm tư duy chiến lược cho các nhà lãnh đạo

26 tháng 07 năm 2022

Kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của một quốc gia, do đó hoạt động quản lý kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, trong những năm gần đây, xu thế ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ đã mang đến không ít cơ hội cũng như thách thức về yêu cầu chuyên môn và kỹ năng đối với nguồn nhân lực ở lĩnh vực này. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế năm 2022.