Gần 90 suất học bổng trao đổi sinh viên quốc tế tại các đại học hàng đầu Châu Á và Châu Âu dành cho sinh viên UEH

28 tháng 05 năm 2024

Các đại học hàng đầu Châu Á và Châu Âu chính thức dành gần 90 suất học bổng và miễn phí học phí để hỗ trợ sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) trong chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Ngoài ra, UEH tạo điều kiện chuyển đổi nguồn học bổng Khuyến khích học tập thành học bổng của chương trình này để sinh viên có thêm nguồn kinh phí. Như vậy, trải nghiệm học tập tại UEH của mỗi sinh viên sẽ trở nên đa dạng và ý nghĩa với những kỳ học tập quốc tế ngắn hạn và dài hạn, là cánh cửa để làm quen, gia nhập và trở thành những Công dân làm việc trong môi trường toàn cầu.