Thạc sĩ điều hành cao cấp chính sách công – EMPP2: Chuyến nghiên cứu thực tế chuyên đề “Chuyển đổi số và phát triển kinh tế tại Quận 6, TP.HCM”

11 tháng 07 năm 2024

Ngày 05/7/2024, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 6, TP.HCM tổ chức thành công chuyến nghiên cứu thực tế chuyên đề “Chuyển đổi số và phát triển kinh tế tại Quận 6, TP.HCM” cho đoàn học viên lớp Thạc sĩ điều hành cao cấp chính sách công (EMPP2).