TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Thông báo kết quả Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học Khóa 49 - Đại học chính quy, năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

04 tháng 07 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và theo Đề án tuyển sinh Đại học Khóa 49 - Đại học chính quy, năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) (Phương thức 1).