TUYỂN SINH ĐHCQ 2024: UEH thông báo kết quả xét tuyển Phương thức 1 – Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh đại học Khóa 50 – Đại học chính quy

09 tháng 07 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và theo Đề án tuyển sinh đại học Khóa 50 – Đại học chính quy, năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã đăng ký xét tuyển: KSA), đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)