Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Hoạt động định hướng đầu khóa - Khóa 49 Đại học Chính quy

30 tháng 08 năm 2023

Hoạt động định hướng đầu khóa - Khóa 49 Đại học Chính quy

1. TƯ VẤN SAU NHẬP HỌC

Từ ngày làm thủ tục nhập học cho đến ngày 14/9/2023.

Sinh viên tìm hiểu thông tin định hướng chung và đặt câu hỏi cần tư vấn, cụ thể:

Hình thức: trực tuyến

· Tìm hiểu thông tin tại trang web: https://nhaphoc.ueh.edu.vn/dinh-huong-sau-nhap-hoc/

· Đặt câu hỏi cho các Thầy/Cô:  https://go.ueh.edu.vn/cauhoik49ksv

2. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

Từ ngày 12/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Sinh viên tham gia lớp học tập trung, phân nhóm theo thứ tự nhập học, cụ thể:

- Số buổi học: 03 buổi bắt buộc

- Hình thức học: trực tiếp tại phòng học và trực tuyến qua nền tảng MS Teams UEH tại trang web https://go.ueh.edu.vn/dinhhuongk49 (Meeting mở trước khi bắt đầu mỗi buổi học 30 phút)

- Điểm danh buổi học: trực tuyến tại trang web https://go.ueh.edu.vn/diemdanhshcd

- Lịch học:

Ngày học

Buổi

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Hình thức học

12/9/2023 (Thứ ba)

Gặp gỡ, định hướng tân sinh viên

7g30 - 11g00

- Cố vấn học tập, Lãnh đạo khoa gặp gỡ tân sinh viên

- Định hướng tân sinh viên đầu khóa

- CVHT, Lãnh đạo khoa

- Phòng Đào tạo

- Trung tâm Đào tạo quốc tế MeKong (MITC)

- Đoàn TN, Hội SV

Offline

theo lịch phòng học theo lịch (Nội dung gặp gỡ định hướng tân SV)

13/9/2023 (Thứ tư)

Báo cáo chuyên đề  Thực hành Đại học xanh UEH

14g00 -15g00

Thực hành Đại học xanh tại UEH

Chuyên gia của Dự án UEH Zero Waste Campus

Online

MS Teams UEH (CSC)

 Link tại đây

 

Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân

15g00 -16g30

- Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo;

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Kỹ năng sống, quyền con người, giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học,…

Giảng viên UEH, báo cáo viên Đảng ủy Khối

Online

MS Teams UEH (CSC)

 Link tại đây

15/9/2023 (Thứ sáu)

Báo cáo Kỹ năng mềm

08g00 -11g00

- Hòa nhập môi trường học tập UEH;

- Kỹ năng học tập đại học hiệu quả;

- Kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần;

- Kỹ năng hiểu mình để thành công.

Chuyên gia trong và ngoài UEH

Online

MS Teams UEH (CSC)

 Link tại đây

 

Kiểm tra giữa đợt (Mở hệ thống từ 8g00, 05/9/2023 – 16g00, 15/9/2023)

Link kiểm tra 

Kiểm tra cuối đợt ngày 24/9/2023 (Mở hệ thống từ 8g00 – 16g00)

Link kiểm tra 

 

- Chi tiết buổi gặp gỡ định hướng tân sinh viên:

Thời gian

Khóa/lớp

Phòng học

Báo cáo viên

07g30 – 09g00

- Marketing

- Logistic và QLCCU

- Kinh doanh quốc tế

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh nông nghiệp

- Quản trị khách sạn

Hội trường A

LĐ Khoa, CVHT

- Thương mại điện tử

- Công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Robot và trí tuệ nhân tạo

Hội trường B

LĐ Khoa, CVHT

- Ngân hàng

- Tài chính

B2.1

LĐ Khoa, CVHT

Kế toán doanh nghiệp

B2.2

LĐ Khoa, CVHT

Luật Kinh tế

B1.3

LĐ Khoa, CVHT

Tiếng anh thương mại

D1.4

LĐ Khoa, CVHT

9g00 – 9g30

Giải lao

09g30 –

11g00

- Marketing

- Logistic và QLCCU

- Kinh doanh quốc tế

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh nông nghiệp

- Quản trị khách sạn

- Kế toán doanh nghiệp

- Luật kinh tế

- Tiếng Anh thương mại

Hội trường A

Công tác Đoàn - Hội (20’)

MITC (20’)

Công tác đào tạo (20’)

Công tác sinh viên (15’)

Công tác CS & HTNH; Khởi nghiệp (15’)

- Thương mại điện tử

- Công nghệ và đổi mới sáng tạo

- Robot và trí tuệ nhân tạo

- Ngân hàng

- Tài chính

Hội trường B

Công tác đào tạo (20’)

Công tác sinh viên (15’)

Công tác CS & HTNH; Khởi nghiệp (15’)

Công tác Đoàn - Hội (20’)

MITC (20’)

3. TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Từ 08:00 ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023

Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu đọc thêm:

- Trang web khóa học LMS UEH: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=12889

- Hình thức: trực tuyến

4. KIỂM TRA GIỮA ĐỢT HỌC

Từ 08:00 ngày 05/9/2023 đến 16:00 ngày 15/9/2023

Sau khi tham gia hoạt động tư vấn sau nhập học, sinh viên làm bài kiểm tra giữa đợt học:

Trang web làm bài thi: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=12889

Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên được cấp khi hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường

Nội dung thi: Thông tin tìm hiểu về UEH

Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến 25 câu (không sử dụng cam giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 20 phút.

Giờ thi: Tự chọn trong khung giờ 08:00 05/9/2023 đến 16:00 15/9/2023.

5. KIỂM TRA CUỐI ĐỢT HỌC

Từ 08:00 ngày 24/9/2023 đến 16:00 ngày 24/9/2023

Sau khi kết thúc đợt học, sinh viên làm bài kiểm tra cuối đợt học:

- Trang web làm bài thi: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=12889

- Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên được cấp khi làm thủ tục nhập học

- Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến 40 câu (không sử dụng cam giám sát), được phép tham khảo tài liệu, thời gian làm bài 30 phút.

- Giờ thi: tự chọn trong khung giờ 08:00 24/9/2023 – 16:00 24/9/2023.

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỢT HỌC

Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 16/11/2023

Sinh viên xem điểm Sinh hoạt công dân và thực hiện phúc khảo:

- Trang web tra cứu: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=12889

- Hình thức thực hiện: Trực tuyến

Kết quả học tập đợt học được đánh giá qua điểm Sinh hoạt công dân, bao gồm hai điểm thành phần theo thang điểm 10, gồm có:

- Điểm quá trình (gồm điểm danh các buổi học và điểm kiểm tra giữa đợt học), chiếm tỷ trọng 50%;

- Điểm kiểm tra cuối đợt học, chiếm tỷ trọng 50%.

Sinh viên được đánh giá là hoàn thành chương trình học tập nếu có điểm Sinh hoạt công dân >=5. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch học lại theo thông báo từ Phòng Đào tạo Phân hiệu Vĩnh Long.

Chia sẻ