Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững

[VnEconomy] - Chương trình “Ready for Next - Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững” sẽ diễn ra từ ngày 4-11/12 với một chuỗi hoạt động khoa học, nghệ thuật, diễn đàn trao đổi, hub kết nối cộng đồng…