Số hóa cơ sở dữ liệu 30 năm của Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

11 tháng 01 năm 2021

Nhằm hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies) (tiền thân là Tạp chí Phát triển Kinh tế - Journal of Economic Development), Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á đã tiến hành kiểm tra, sao lưu và đăng tải toàn bộ các bài viết được xuất bản trong giai đoạn 1990-2020 lên website của Tạp chí đối với cả hai ngôn ngữ.

Việc đăng tải toàn bộ các bài viết đã xuất bản của Tạp chí diễn ra từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2020 thuộc dự án cải thiện thứ hạng Webometrics của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi dự án hoàn thành, quý Thầy/Cô và độc giả sẽ có thêm một nguồn tài liệu tham khảo quý giá trong quá trình làm nghiên cứu khoa học, từ đó giúp nâng cao hệ số trích dẫn và danh tiếng học thuật không chỉ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mà còn là của Tạp chí.

Để tìm đọc toàn bộ các bài viết đã xuất bản, quý Thầy/Cô và độc giả có thể truy cập vào đường dẫn: http://jabes.ueh.edu.vn/ và lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.

Toàn bộ các bài viết trên cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được truy xuất miễn phí (trừ những bài viết từ năm 2017-2020 với phiên bản tiếng Việt). Sau khi lựa chọn ngôn ngữ, quý Thầy/Cô và độc giả có thể tìm đến mục Tra cứu bài viết (với Tiếng Việt) và View Articles (với Tiếng Anh).

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) là Tạp chí khoa học quốc tế về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, phát hành 4 số/năm từ năm 2021 (phiên bản tiếng Anh) và 12 số/năm (phiên bản tiếng Việt). Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh của Tạp chí được xuất bản trên hệ thống xuất bản Emerald từ năm 2018. Những bài viết nghiên cứu gửi đến Tạp chí JABES đều được phản biện kín, đánh giá nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học.

Tin, ảnh: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 

 

Chia sẻ