UEH giảng dạy, học tập và thi cử theo hình thức tập trung từ ngày 01/3/2021

24 tháng 02 năm 2021

Thực hiện theo Công văn của UBND TP.HCM về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01/3/2021, chiều ngày 24/02/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã thông báo đến các khoa/viện đào tạo, các đơn vị liên quan và người học về việc giảng dạy, học tập, thi cử theo hình thức tập trung và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp chống dịch.

Theo đó, Giảng viên, người học các hệ, trình độ đào tạo đang học tại TP. HCM và các địa phương thực hiện giảng dạy, học tập và thi cử theo hình thức tập trung, kể từ ngày 01/3/2021.

Người học đang trong tình trạng cách ly phải thông báo với giảng viên trực tiếp giảng dạy thời gian bị cách ly trước ngày 01/3/2021. Người học trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế nơi lưu trú để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Ngoài ra, kể từ 01/3/2021, tất cả người học phải chủ động khai báo y tế trực tuyến hàng ngày theo đường dẫn: http://go.ueh.edu.vn/khaibaoytesv và khi vào khu vực các cơ sở của Trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch chung theo thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” (Bộ Y tế).

Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng quý Thầy/Cô và người học, hỗ trợ các thông tin về thời khóa biểu, lịch thi, giảng đường…

Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Marketing - Truyền thông.