UEH tham dự Hội nghị thường niên của Dự án JEUL - Erasmus+ tại Cộng hòa Séc

17 tháng 02 năm 2020

Từ ngày 10 đến ngày 17/01/2020, Hội nghị thường niên và Hội thảo thuộc Dự án JEUL (Joint Enterprise-University Links) - Erasmus+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ về việc “Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với doanh nghiệp” đã được tổ chức tại Đại học Skoda Auto - Cộng hòa Séc.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trong 09 trường thành viên, tham dự báo cáo tiến độ tại Dự án. Đoàn công tác của UEH gồm GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Dự án JEUL tại UEH và PGS.TS. Trần Tiến Khai - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình.

Hội nghị thường niên JEUL 2020 tại Đại học Skoda Auto

Đoàn đại biểu của UEH tại Hội nghị thường niên năm 2020 thuộc Dự án JEUL

Từ ngày 10 đến ngày 11/01/2020, tại Hội nghị thường niên, đại biểu đến từ các trường đã trình bày và thảo luận kết quả các dự án, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến các gói nhiệm vụ (Work Packages) của các Trường thành viên quốc tế.

Từ ngày 13 đến ngày 17/01/2020, tại Hội thảo về Ứng dụng kết quả khảo sát doanh nghiệp và phản hồi của sinh viên (Embedding the Results of the Enterprise Survey and Feedback from Student Placements), các đại biểu đã thảo luận những vấn đề chính, như: Kết quả khảo sát doanh nghiệp JEUL, Kinh nghiệm doanh nghiệp thực tiễn; Giáo dục thực tiễn; Phát triển chương trình giảng dạy; Phát triển tinh thần khởi nghiệp và hợp tác với doanh nghiệp.

GS. Nguyễn Trọng Hoài gặp gỡ, trao đổi với GS. Maurizio Pompella - Lãnh đạo dự án JEUL

Phần cuối của chương trình là phần trình bày từ các trường Việt Nam và Trung Quốc về kết quả, kinh nghiệm rút ra từ các gói nhiệm vụ (Work Packages) của dự án và triển vọng phát triển các hoạt động sắp tới.

Phần trình bày của các đại biểu UEH

Tại hội thảo, đoàn đại biểu UEH đã trình bày, thảo luận và đóng góp tích cực vào các hoạt động. Trong khuôn khổ của dự án JEUL, UEH đã tham gia 4 gói nhiệm vụ (Work Packages), bao gồm: WP1 - Thiết lập mối liên hệ với doanh nghiệp, WP2 - Xây dựng và sử dụng nghiên cứu tình huống trong giảng dạy (DEV), WP3 - Xác định các kỹ năng, kiến ​​thức SV thiếu hụt và gắn các kỹ năng cần thiết vào chương trình giảng dạy. (DEV), WP4 - Phát triển tài liệu giảng dạy cho hai học phần đại học về lộ trình học tập gắn với doanh nghiệp (Pathway Enterprise) và Môi trường học tập ảo (VLE).

Tất cả 04 gói nhiệm vụ (Work Packages) hoàn thành đã được báo cáo đầy đủ và đánh giá cao tại Hội nghị. Đặc biệt, việc ra đời của Trung tâm mô phỏng UEH phục vụ các hoạt động thực hành và nghiên cứu, được tài trợ bởi Dự án Erasmus + JEUL của Ủy ban châu Âu đã khẳng định ý chí và quyết tâm cao của UEH trong việc chuyển tải chương trình đào tạo hàn lâm vào môi trường làm việc thực tế.

Phần trình bày của TS. Nguyễn Thị Thùy Linh tại Hội thảo JEUL 2020

Dự án Erasmus+ JEUL và những kinh nghiệm tích lũy được từ Đại học Skoda Auto có nhiều đóng góp ý nghĩa vào chiến lược phát triển của UEH trong việc tái định hướng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn tại doanh nghiệp. Đối với UEH, phát triển mối quan hệ gắn kết với các doanh nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên. UEH đang đẩy mạnh mối quan hệ này bằng các giải pháp đa dạng ở cấp trường, cấp khoa và chương trình đào tạo. Những kinh nghiệm thực tế đúc kết được từ dự án JEUL và Đại học Skoda Auto đã được UEH ứng dụng vào chiến lược quốc tế hóa và đổi mới chương trình giảng dạy của Trường. 

Phần trình bày của PGS.TS. Trần Tiến Khai tại hội thảo JEUL 2020

Môi trường giáo dục liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tìm kiếm các sinh viên tài năng. Sinh viên phải đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng như kỹ năng mềm, khả năng chuyên môn. Trong khi đó, các trường đại học cần đáp ứng tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường cho sinh viên và tuân thủ các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng quốc tế và kiểm định chất lượng.

Trong năm 2020, UEH sẽ tiếp tục rà soát lại chương trình đào tạo, tập trung hơn vào mối liên hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp. Sự tham gia của các bên liên quan: nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và chuyên gia sẽ được chú trọng trong quá trình cải tiến chương trình giảng dạy. Lồng ghép các khóa thực tập, các chuyên gia tham gia hướng dẫn SV, ứng dụng tình huống giảng dạy (case study) và cách tiếp cận giải quyết vấn đề, tăng lượt sinh viên tham quan doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả Trung tâm mô phỏng đồng tài trợ bởi chương trình Erasmus+ của Ủy ban châu Âu, khuyến khích SV làm việc bán bán thời gian tại các doanh nghiệp là những cách thức quan trọng giúp UEH cải tiến chương trình đào tạo.

Trong tương lai gần, UEH sẽ tìm kiếm thêm các nguồn quỹ nhằm gia tăng cơ hội học hỏi các mô hình quốc tế và cải thiện mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp cho giảng viên, viên chức. Dự án JEUL là một kênh quan trọng để hỗ trợ những thay đổi này.

Dự án Liên kết doanh nghiệp và trường đại học (JEUL - Enterprise-University Links) được thành lập trong khuôn khổ chương trình “Erasmus+ Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp”, khởi động từ tháng 10/2017 dự kiến đến tháng 10/2020. Dự án sẽ giới thiệu các yếu tố sáng tạo nhằm tạo nên những tác động tích cực và lan tỏa, góp phần nâng cao năng lực của các trường đối tác tại các quốc gia đang phát triển (cụ thể là Trung Quốc và Việt Nam). Dự án là 934.494 €, được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (EU) với 09 đối tác, trong đó có 05 trường Đại học Châu Âu, 02 trường Đại học Việt Nam và 02 trường Đại học Trung Quốc. 

Tin, ảnh: Đoàn công tác UEH thuộc Dự án JEUL,  Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

 

Chia sẻ