UEH bổ sung tỉnh Quảng Ngãi vào chương trình hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do lũ lụt

04 tháng 11 năm 2020

Căn cứ thông báo số 2340/TB-ĐHKT-TCKT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) về việc hỗ trợ sinh viên trong điều kiện điều kiện bị ảnh hưởng lũ lụt và căn cứ tình hình diễn biến của bão, lũ tại các tỉnh Miền Trung, UEH thông báo bổ sung chương trình hỗ trợ sinh viên trong điều kiện bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo đó, sinh viên các khóa 43, 44, 45, 46 hệ Đại học chính quy có nguyện vọng được hỗ trợ do ảnh hưởng của lũ lụt có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi thực hiện đăng ký hỗ trợ 50% học phí học kỳ cuối năm 2020 theo mức học phí chương trình đại trà.

Sinh viên thực hiện đăng ký theo địa chỉ: https://hocbong.ueh.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên/Đăng ký HTSV/Điền vào form đăng ký) từ ngày 05/11/2020 - 20/11/2020.

Đối với sinh viên khóa 43, 46: Kinh phí hỗ trợ sẽ được hoàn trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của sinh viên.  Đối với sinh viên khóa 44, 45: Kinh phí hỗ trợ sẽ được giảm trừ vào học phí học kỳ

Mọi chi tiết liên hệ: Thầy Minh Lộc (Điện thoại: 028 38551777 - ext 17, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)

Các em sinh viên UEH xem thêm thông tin chi tiết về chương trình hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt của UEH tại đây:

UEH hỗ trợ 50% học phí học kỳ cuối năm 2020 cho sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp do lũ lụt miền Trung

UEH mở rộng phạm vi và đối tượng của chương trình hỗ trợ sinh viên trong điều kiện bị ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Quảng Nam

Tin, ảnh: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Marketing - Truyền thông.